Kommer ränta och avgifter vara densamma?

Ja, det är fortfarande samma kortvillkor.