Vad är kortnummer?

Kortnummer är kortets identifikation och alla betal- och kreditkort har ett sådant, bestående av 16 siffror, ofta på framsidan av kortet. Kortnumret används vid onlineköp och andra betalningar på nätet. För att göra onlineköp behöver du även fylla i kortets utgångsdatum, ägare av kortet samt CVC-kod, den tresiffriga säkerhetskod som finns på baksidan av ditt kort. Om du beställer ett nytt kort, eller får ett nytt kort när ditt gamla har gått ut, får du även ett nytt kortnummer.