laneskydd-plus.jpg
Vad vill du förverkliga?

Upptäck fördelarna med ett privatlån från re:member.

Ansök här

Låneskydd Plus

Tänk dig att du skulle bli arbetslös eller sjukskriven. Med re:members låneskydd kan du få en ekonomisk trygghet om något oförutsett skulle inträffa. Låneskydd Plus hjälper dig med dina månatliga betalningar för ditt lån hos re:member vid ofrivillig arbetslöshet, arbetsoförmåga, omsorg för sjukt barn/nära anhörig och dödsfall.

Vad täcker försäkringen?

  • Vid ofrivillig arbetslöshet täcks hela månadskostnaden varje månad där arbetslösheten varar i minst 21 dagar i följd. Ersättning lämnas från den första arbetslösa dagen och upp till 12 månader (gäller ej egenföretagare)
  • Vid minst 20 % tillfällig arbetsoförmåga/sjukskrivning täcks hela månadskostnaden varje månad vid sjukskrivning som varar i minst 21 dagar i följd. Ersättning lämnas från den första sjukskrivningsdagen och upp till 12 månader
  • Vid sjukhusvistelse över 7 dagar för egenföretagare täcks hela månadskostnaden i upp till 3 månader (gäller endast egenföretagare)
  • Vid omsorg för sjukt barn eller nära anhörig täcks hela månadskostnaden varje månad från dag 1, efter 21 dagars sammanhängande tillfällig frånvaro och upp till 12 månader
  • Vid dödsfall täcks din utestående skuld, upp till 350 000 kr

Vad kostar försäkringen?

Premien är 8,9 % per månad av din månadskostnad för lånet. Månadskostnaden hittar du i dina lånedokument men var uppmärksam på att månadskostnaden kan ändra sig.

Prisexempel:

Månadskostnad:      Premie per månad:
kr 1 000                     kr 89
kr 3 000                     kr 267
kr 5 000                     kr 445
kr 7 000                     kr 623

• Premien beräknas i procent av låntagarens månadskostnad varje månad 

Förköpsinformation 

Här hittar du en sammanfattning av försäkringen, information i enlighet med försäkringsförmedlarlagen och distans och hemförsäljningslagen.

Fullständiga villkor för Låneskydd Plus

Ladda ner villkoren för försäkringen här

Hur tecknar jag Låneskydd Plus?

Du tecknar Låneskydd Plus via Mina Sidor.

Du kan även teckna försäkringen genom att fylla i ansökningsblanketten och posta till:

Entercard Group AB
R1 Kundservice
105 34 Stockholm

Om du önskar få ansökan och annan information hemskickad är du även välkommen att kontakta Kundservice på 0771-15 00 15

Våra samarbetspartners

Vi erbjuder Låneskydd Plus i samarbete med försäkringsgivaren AmTrust International Underwriters och Willis Towers Watson Sweden AB.

När olyckan har inträffat 

Vid skadeanmälan används följande kontaktuppgifter:
Willis Towers Watson Sweden AB, Box 7273, 103 89 Stockholm
E-post: laneskydd@willis.com
Telefonnummer: 08-5463 5996

Skadeanmälningsblanketter kan laddas ner här: 

Arbetslöshet (gäller ej för egenföretagare)

Arbetsoförmåga

Sjukhusvistelse (gäller endast för egenföretagare)

Dödsfall 

re:member privatlån: Räntan är rörlig och bestäms individuellt, årsränta är f.n. 4,95 % - 19,95 % (2021-01-01). Återbetalningstid 1 - 15 år. Baserat på ett lån om 100 000 kr återbetalat under 5 år, uppläggningsavgift 395 kr betalar du mellan 1 892 - 2 657 kr i månaden vid betalning med e-faktura, effektiv ränta är mellan 5,23 % - 22,10 % och totalt belopp att betala är mellan 113 537 - 159 424 kr. Kreditgivare: Entercard Group AB (org. nr. 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen. För fullständiga villkor klicka här.