laneforsakring-laneskydd-plus.jpg

Låneskydd Plus

Vad vill du förverkliga?

Upptäck fördelarna med ett privatlån från re:member.

Ansök här

Tänk dig att du skulle bli arbetslös eller sjukskriven. Med re:members låneskydd kan du få en ekonomisk trygghet om något oförutsett skulle inträffa. Låneskydd Plus hjälper dig med dina månatliga betalningar för ditt lån hos re:member vid ofrivillig arbetslöshet, arbetsoförmåga, omsorg för sjukt barn/nära anhörig och dödsfall.

Vad täcker försäkringen?

  • Vid ofrivillig arbetslöshet täcks hela månadskostnaden varje månad där arbetslösheten varar i minst 21 dagar i följd. Ersättning lämnas från den första arbetslösa dagen och upp till 12 månader
  • Vid minst 20 % tillfällig arbetsoförmåga/sjukskrivning täcks hela månadskostnaden varje månad vid sjukskrivning som varar i minst 21 dagar i följd. Ersättning lämnas från den första sjukskrivningsdagen och upp till 12 månader
  • Vid sjukhusvistelse över 7 dagar för egenföretagare täcks hela månadskostnaden i upp till 3 månader
  • Vid omsorg för sjukt barn eller nära anhörig täcks hela månadskostnaden varje månad från dag 1, efter 21 dagars sammanhängande tillfällig frånvaro och upp till 12 månader
  • Vid dödsfall täcks din utestående skuld, upp till 350 000 kr

Vad kostar försäkringen?

Premien är 8,9 % per månad av din månadskostnad för lånet. Månadskostnaden hittar du i dina lånedokument men var uppmärksam på att månadskostnaden kan ändra sig.

Prisexempel:

Månadskostnad:      Premie per månad:
kr 1 000                     kr 89
kr 3 000                     kr 267
kr 5 000                     kr 445
kr 7 000                     kr 623

• Premien beräknas i procent av låntagarens månadskostnad varje månad 

Förköpsinformation 

Här hittar du en sammanfattning av försäkringen, information i enlighet med försäkringsförmedlarlagen och distans och hemförsäljningslagen.

Fullständiga villkor för Låneskydd Plus

Ladda ner villkoren för försäkringen här

Hur tecknar jag Låneskydd Plus?

För att teckna Låneskydd Plus fyller du i ansökningsblanketten och postar till:

EnterCard Group AB
R1 Kundservice
105 34 Stockholm

Om du önskar få ansökan och annan information hemskickad är du även välkommen att kontakta Kundservice på 0771-15 00 15

Våra samarbetspartners

Vi erbjuder Låneskydd Plus i samarbete med försäkringsgivaren AmTrust International Underwriters och Willis AB.

När olyckan har inträffat 

Vid skadeanmälan används följande kontaktuppgifter:
Willis AB, Box 7273, 103 89 Stockholm
E-post: laneskydd@willis.com
Telefonnummer: 08-5463 5996

Skadeanmälningsblanketter kan laddas ner här: 

Arbetslöshet
Arbetsoförmåga
Sjukhusvistelse för egenföretagare
Dödsfall 

re:member privatlån: Räntan är rörlig och bestäms individuellt, årsränta är f.n. 4,95 % - 19,95 % (2020-01-01). Återbetalningstid 1 - 15 år. Baserat på ett lån om 100 000 kr återbetalat under 5 år, uppläggningsavgift 395 kr betalar du mellan 1 892 - 2 657 kr i månaden vid betalning med e-faktura, effektiv ränta är mellan 5,23 % - 22,10 % och totalt belopp att betala är mellan 113 537 - 159 424 kr. Kreditgivare: EnterCard Group AB (org. nr. 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen. För fullständiga villkor klicka här.