Kontaktformulär re:member reward

Vänligen fyll i kontaktformuläret nedan med namn, e-post adress, ämne och de fyra sista siffrorna i ditt re:member-kortnummer. Om din fråga gäller saknad reward-rabatt, vänligen bifoga den orderbekräftelse du mottog från butiken vid köptillfället. Orderbekräftelsen ska innehålla: butikens namn, ordernummer, köp-summa och datum då köpet genomfördes.