tips-kreditkort-vad-ar-effektiv-ranta.jpg
Betalningsfri månad

Visste du att du kan få två betalningsfria månader per 12 månader?

Läs mer 

Vad är ränta, effektiv ränta och styrränta?

Ränta

Ränta är den ersättning du betalar till en bank eller annan långivare för att du får låna pengar. Räntan anges som en procentsats, vilket innebär att din kostnad för lånet varierar beroende på hur mycket du lånar – och under hur lång tid.

Exempel: Om du lånar 10 000 kr i ett år och räntesatsen är 15 %, så ska du betala tillbaka lånebeloppet plus 1500 kr i ränta: 10 000 + 1 500 kr = 11 500 kr.

Effektiv ränta

Med effektiv ränta menas den totala kostnaden för lånet/krediten, det vill säga ränta plus eventuella andra avgifter, till exempel faktureringsavgifter och årsavgiften för ett kreditkort. Den effektiva räntan anges också som en procentsats.

Om den du lånar pengarna av i exemplet ovan tar ut en avgift på 500 kr för att administrera lånet blir kostnaden för lånet 1 500 kr (ränta) + 500 kr (avgift) = 2 000 kr.
Den effektiva räntan blir då 20 %.

Enligt Konsumentverket är effektiv ränta “ett jämförpris för lån” – ungefär som jämförpriset på mjölk i livsmedelsbutiken med andra ord.

Styrränta

Styrränta är den ränta som Sveriges Riksbank tar när den lånar ut pengar till bankerna. Eftersom styrräntan påverkar bankernas kostnader påverkar den ofta även den ränta som bankerna tar av sina kunder. För en privatperson blir det därför vanligtvis billigare att låna pengar om Riksbanken sänker styrräntan och dyrare om de höjer den.

Kreditkort från re:member – hur fungerar räntan?

Om du har ett kreditkort från re:member får du en faktura varje månad där det framgår hur mycket du har handlat för med kortet. Du väljer själv hur mycket du vill betala – allt på en gång eller lite varje månad (dock lägst 200 kr). Betalar du hela beloppet när du får fakturan så blir det ingen ränta alls.

Individuell ränta

Individuell ränta innebär att storleken på räntan bestäms utifrån dina förutsättningar när du ansöker om ditt kreditkort. re:member baserar räntan på den kreditbedömning som görs vid ansökan. Den individuella räntan kommer att ligga inom spannet 9,74 % - 20,24 %. Vilken ränta du får avgörs av kreditbedömningen som vi gör när du ansöker.

Ansök om re:member kreditkort

Om du väljer att betala med re:members kreditkort så har du upp till 56 dagar räntefri kredit och ingen årsavgift. Så länge som du betalar hela fakturabeloppet varje månad så tillkommer ingen räntekostnad. Du kan dessutom ansöka om att få din faktura som e-faktura via din internetbank och på så sätt också slippa eventuella aviavgifter. 

Har du inte redan ett kreditkort från re:member så kan du enkelt ansöka om det här.

re:member flex: Ordinarie årsavgift 0 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Årsräntan sätts individuellt och är 9,74 %-28,24 % (2024-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 30 000 kr är den effektiva räntan 21,55 % vid betalning med e-faktura. Det sammanlagda belopp som ska betalas är 33 242 kr. Beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten återbetalas med månatliga avbetalningsbelopp under 12 månader (avbetalningsbelopp i snitt 2 770 kr), årsräntan är 24,74 %, och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura.

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller. För fullständiga villkor tryck här.

Kreditgivare: Entercard Group AB (org nr 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.