integritetspolicy.jpg

Integritetspolicy

re:member erbjuder produkterna kreditkort och privatlån. Entercard Sverige, filial av Entercard Group AB, står bakom re:member. Här kan du läsa mer om hur vi på Entercard behandlar personuppgifter.

Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till dig som privatperson, exempelvis personnummer, adress, telefonnummer, kreditvärdering och liknande. Det är viktigt för oss att du vet vilka slags uppgifter vi samlar in och hur vi hanterar din integritet.  

Ladda ner vår fullständiga integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Vilken information har vi om dig?

Vi behandlar och lagrar personuppgifter i samband med ansökan om kreditkort, privatlån eller annan tjänst vi erbjuder. Vi lagrar även information om din användning av våra produkter och tjänster. Information om din finansiella status får vi från offentliga registrerade kreditvärderingsinstitut och tillgängliga skuldregister.

För att marknadsföra våra tjänster använder vi olika marknadsföringsbyråers databaser. Vi lagrar inte informationen längre än nödvändigt.

Så använder vi personuppgifter

Upplysningarna vi har registrerat om dig använder vi först och främst till uppföljning av dig som kund, informera om produkterna du har hos oss och upplysa dig om dina rättigheter. Vi använder även uppgifter om dig när vi behandlar ansökningar, i vår kundadministration, när vi fakturerar, ger dig erbjudanden och rekommendationer samt när vi fullföljer avtalen vi har ingått med dig.

I tillägg behandlar vi personuppgifter till följande ändamål:

  • Uppfylla rättsliga förpliktelser och uppdrag från myndigheter
  • Kunduppföljning och marknadsföring
  • Riksklassificering av kunder och kreditportföljer
  • Förebyggande och avslöjande av straffbara handlingar

Insyn

Önskar du insyn i uppgifterna?

Du har rätt till insyn i hur vi behandlar och lagrar dina uppgifter. Önskar du ta del av vilken data vi behandlar om dig är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Misstanke om obehörigt intrång

Om du misstänker att en av våra anställda har gjort ett obehörigt intrång ber vi dig ta kontakt med vårt dataskyddsombud via mejl på dpo@entercard.com eller via telefon (+47) 21 31 66 64. Dataskyddsombudet hjälper dig vidare i processen, och du kan kräva att vi genomför en internutredning för att bekräfta eller avskriva misstanken. Du blir informerad om utredningens resultat. Om det kommer fram att din misstanke är berättigad, informeras du om detta.

Vi svarar på alla beställningar om insyn på fort som möjligt och senast inom 30 dagar. I vissa fall kan det ta längre tid att behandla beställningen, då ger vi besked om detta och håller dig uppdaterad.

Samtycke

Du väljer själv om och hur du vill ta emot information och erbjudanden från oss. Ett samtycke gäller endast om det är:

  • Informerat: Du har mottagit information som gör att du förstår vad du samtycker till.
  • Frivilligt: Vi kan inte kräva ett samtycke, det är något du väljer att ge oss.
  • Tydligt: Du måste själv göra en aktiv handling när du ger samtycket.
  • Specifikt: Det är specificerat vad samtycket gäller.

Du kan uppdatera dina samtycken på Mina Sidor eller genom att ta kontakt med Kundservice.

Ljudupptagning

Vi spelar in samtal till vår Kundservice om inringaren samtycker. Ljudinspelningen används i utbildningssyfte och för kvalitetssäkring. Vi lagrar inspelningarna i upp till 45 dagar.

Din rätt till invändning och begränsning av behandling

Invändningsrätt

Om du inte önskar få erbjudanden från oss, har du rätt att invända mot användning av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. För att invända mot detta, ta kontakt med vår Kundservice. Kunder som har kreditkort genom sin lokala bank måste kontakta Kundservice. Du väljer själv om invändningen gäller för mejl, telefon, postutskick eller sms.

Du kommer fortsätta få information som vi är förpliktigade att ge dig, även om du invänder vår rätt att använda dina personuppgifter för marknadsföring.

Rätt till begränsning av behandling

Om villkoren för begränsning av behandling är uppfyllda (jmf. art 18 i GDPR) kan du som kund kräva att Entercard begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att personuppgifterna inte kan användas, utan endast lagras.

Behov av begränsning av behandling kan till exempel inträffa när en kund vill korrigera informationen i en kreditbedömning som de anser innehåller fel, utan vidare behandling av ansökan. Kontakta vårt dataskyddsombud på mejl dpo@entercard.com eller telefon (+47) 21 31 66 64 för mer information. 

Automatiserat beslutsfattande

Vi använder automatiserad beslutsfattande när vi behandlar ansökningar för att säkerställa en objektiv behandling och skydda din integritet. När behandlingen sker automatiskt analyserar vi både informationen du uppger i ansökan, information från kreditvärderingsföretag, data från våra egna system, kampanjdata och våra egna kreditvärderingsmodeller.

När vi övervakar bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism, och genom att spärra kort vid sen betalning använder vi också automatiskt beslutsfattande.

Du kan begära manuell behandling av din ansökan, och om du vill ha mer information om ett beslut som vi tagit kan du kontakta vår Kundservice.

Radera data

När raderar vi din data?

Vi avslutar din kundrelation när du inte längre har något avtal med oss. Vi lagrar dina personuppgifter i enlighet med reglerna kring bokföring och penningtvätt, och vi lagrar nödvändig information om din kundrelation fram till utgången den aktuella produkten. Därefter tar vi bort kundrelationen från våra system.

Ladda ner vår fullständiga integritetspolicy här