kompletterande-reseforsakring.jpg

Kompletterande reseförsäkring

Frågor och svar kopplat till coronaviruset 

Visst är det alltid trevligt att boka en resa för att uppleva en främmande kultur, testa på nya fantastiska maträtter eller bara för att ta en paus från den hetsiga vardagen? Däremot är det aldrig trevligt att råka ut för en olycka precis innan avresan som gör att du inte kan åka. 

Nu kan du vara lugn när du betalar mer än hälften av din resa med ditt re:member kreditkort - du får möjligheten att skydda dig och dina familjemedlemmar* mot oförutsedda händelser. Från och med 1 mars 2018 ingår en kompletterande reseförsäkring på alla våra re:member kreditkort. 

Din kompletterande reseförsäkring omfattar följande typ av skada eller händelse:

  • Avbeställningsskydd
  • Resestartskydd
  • Missat anslutningsflyg
  • Försening av allmänt färdmedel vid avresa
  • Bagageförsening
  • Kapitalbelopp vid olycksfall
  • Självriskskydd 
  • Självriskeliminering hyrbil 
  • ID-stöld

Försäkringen gäller från att du lämnar hemmet eller annan plats i Norden där resan påbörjas, till dess resan är avslutad och du kommit hem – dock längst 90 dagar.

Kortförsäkringen utgör ett komplement till hemförsäkringens reseskydd som vanligtvis ersätter kostnader för sjukvård, olycksfall och hemtransport. Om du inte har ett fullgott reseskydd i din hemförsäkring som ersätter bl.a. läkekostnader under resan eller om du helt saknar hemförsäkring, bör du teckna en separat reseförsäkring.

*Med familjemedlem menas kortinnehavares make, maka, sambo, registrerad partner samt kortinnehavares makes, makas, sambos, registrerade partners hemmavarande barn under 25 år.

Fullständiga försäkringsvillkor

Vi uppmanar dig att läsa de fullständiga försäkringsvillkoren som du hittar nedan. 

Försäkringsvillkor kompletterande reseförsäkring

Förköpsinformation

Här finns en kortfattad översikt på viktiga begränsningar och undantag gällande ditt försäkringsskydd.

Förköpsinformation Kompletterande reseförsäkring

Villkor och förköpsinformation för resor köpta före 1 juni 2020

Försäkringsvillkor kompletterande reseförsäkring (gällande t.o.m 2020-05-31)

Förköpsinformation kompletterande reseförsäkring (gällande t.o.m 2020-05-31)

Om olyckan är framme

Har du råkat ut för en skada som du behöver anmäla? Skadeanmälan registrerar du direkt på Europeiska ERVs hemsida.

re:member flex:  Årsavgift 0 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Årsräntan sätts individuellt och är 9,74%-24,74% (2020-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 14,67% vid betalning med e-faktura. Det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 506 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 792 kr/mån). Det sammanlagda beloppet och den effektiva räntan är uträknade utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader, årsräntan är 17,24%, att 39 räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura.

re:member more: Ordinarie årsavgift 295 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Kreditränta f.n. 16,24 % (2020-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 13,78 % utan årsavgift (17,00 % med årsavgift) och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 714 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 810 kr/mån) med årsavgift. Det sammanlagda beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader och att 39 räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag. 

re:member Mastercard och Visa: Ordinarie årsavgift 195 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Kreditränta f.n. 16,24 % (2020-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 13,78 % utan årsavgift (15,89 % med årsavgift) och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 614 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 801 kr/mån) med årsavgift. Det sammanlagda beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader och att 39 räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag.

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller. Läs fullständiga villkor här

Kreditgivare: EnterCard Group AB (org. nr. 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.