Hur gör jag med mina prenumerationstjänster?

I och med att ditt re:member Mastercard har ett nytt kortnummer behöver du anmäla det på nytt till t.ex. App Store, Google Play, Netflix, Spotify etc.