Jag betalar löpande av på en skuld på mitt Visa-kort, vad händer med den?

Om du har en skuld på ditt Visa-kort flyttas den över till ditt nya Mastercard och du fortsätter att betala av precis som tidigare.