Jag har ett extrakort kopplat till mitt konto, kommer extrakortet också bytas ut?

Ja, extrakortet byts ut och behåller samma PIN-kod.