Ränta

Här hittar du vanliga frågor om ränta, till exempel vilken ränta du kan få på privatlån, vad som avgör vilken ränta du får och vad nominell ränta betyder. Få svar på det du undrar bland frågorna här nedanför. 

Vilken ränta kan jag få?

Varför erbjuds kunder olika räntor?

Vad avgör vilken ränta jag får?

Erbjuder re:member både fast och rörlig ränta?

Vad betyder rörlig ränta?

Kan räntan för lånet öka?

Vad betyder nominell ränta?

Vad menas med effektiv ränta?

Varför är räntan högre för ett blancolån än ett bolån?