Erbjuder re:member både fast och rörlig ränta?

Nej, re:member erbjuder enbart rörlig ränta. Rörlig ränta innebär att räntesatsen följer förändringarna på räntemarknaden, vilket innebär att räntan kommer att kunna förändras under din låneperiod. Innan en ränteändring träder i kraft kommer du alltid att informeras om detta i god tid.

Fördelen med rörlig ränta är att den rörliga räntan ofta är något lägre än den fasta räntan och att du har möjlighet att närsomhelst betala av hela lånet utan att det tillkommer någon extra avgift.