Kan räntan för lånet öka?

Ja, eftersom vi erbjuder rörlig ränta. Rörlig ränta innebär att räntesatsen följer förändringarna på räntemarknaden, vilket innebär att räntan kommer att kunna förändras under din låneperiod.

Här kan du läsa mer om vad rörlig ränta innebär.