Hur fungerar avbeställningsskydd med re:member Mastercard kreditkort?

Om du har ett re:member Mastercard ingår en kompletterande reseförsäkring som gör det tryggt och säkert för dig att boka och åka på resor. Reseförsäkringen har många fördelar, bland annat ett smart avbeställningsskydd som gäller från resans betalningstillfälle eller när anmälningsavgiften för resan inbetalats. Mer än 50 % av resans totala pris ska också betalas med kreditkortet, för att resan ska omfattas av den kompletterande reseförsäkringen samt avbeställningsförsäkringen.

När gäller avbeställningsskyddet?

Avbeställningsskyddet gäller och ger ersättning vid akut sjukdom, olycksfall, dödsfall, brand eller annan plötslig och oförutsedd händelse i bostaden. Skyddet upphör att gälla när den försäkrade passerat säkerhetskontrollen på flygplatsen, visat biljett vid ombordstigning på färjeterminal, stigit ombord på tåg eller buss, lämnat bostaden eller påbörjat bilresan. Om enbart boende bokats, upphör avbeställningsskyddet när den försäkrade har checkat in på boendet.

Läs även om ersättning för försenat flyg här. 

Vem kan använda avbeställningsskyddet?

Den kompletterande reseförsäkringen och avbeställningsskyddet täcker dig som kortinnehavare, men även familjemedlemmar. Med familjemedlemmar menas kortinnehavares make, maka, sambo, registrerad partner samt kortinnehavares makes, makas, sambos, registrerade partners hemmavarande barn under 25 år.

Gäller avbeställningsskyddet vid graviditet?

Försäkringen gäller inte vid avbeställning i samband med graviditet eller förlossning. Försäkringen gäller dock vid allvarliga och oväntade medicinska graviditetskomplikationer för modern/fostret till och med den 28:e graviditetsveckan.

Hur funkar avbeställningsskyddet vid sjukdom?

Försäkringen gäller om den försäkrade råkar ut för akut sjukdom, om en närstående* råkar ut för akut sjukdom, om en medresenär blir sjuk innan avresa, samt om en person som ska besökas under den kommande resan blir sjuk och medför att resan måste ställas in.

*Med närstående person menas make, maka, sambo, registrerad partner, barn, (även makes, sambos, registrerad partners barn), barnbarn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, mor- /farföräldrar, svärdotter, svärson, svåger och svägerska samt person som har vårdnad om någon inom ovan angiven personkrets

Tänk på att...

Avbeställningsskyddet gäller inte för kostnader där ersättning kan erhållas från annan part, till exempel resebyrå. Om orsaken till avbeställning är sjukdom eller olycksfallsskada som var känd innan resan bokades, och där berörd resenär uppvisat symtom eller ändrat behandling inom sex månader innan bokning, gäller inte avbeställningsskyddet.

Hur stor ersättning kan man få?

Ersättning lämnas med högst 20 000 SEK per försäkrad, högst 60 000 SEK per kort.

Täcker avbeställningsskyddet resor som man inte kan, eller vill, genomföra på grund av Covid-19?

De flesta företag som säljer resor har flexibla avboknings- och ombokningsvillkor kopplade till Covid-19. Avbeställningsskyddet i en kompletterande reseförsäkring omfattar enbart avbokning på grund av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbat den försäkrade eller nära anhörig. Annat hinder från att resa, som till exempel en avrådan från UD att åka till resmål som drabbats av coronaviruset eller inreseförbud, omfattas inte av försäkringen. 

ERV är re:members försäkringsleverantör. Du kan läsa mer om vad som gäller för kompletterande kortförsäkringar på ERV:s webbplats. Effekterna av coronaviruset gör att vi just nu befinner oss i en ovanlig situation, och vi hoppas på din förståelse för att det periodvis kan vara långa väntetider.

Om du fått din flygresa, paketresa, evenemang eller liknande inställd ska i första hand kontakta säljföretaget om du vill begära dina pengar tillbaka. För att re:member ska ha möjlighet att bedöma om du har rätt till ersättning behöver du ha ett svar om nekad ersättning från säljföretaget. Spara även all kommunikation du har haft med säljföretaget. Tänk på att dessa säljföretag har hög belastning för tillfället och att det därmed kan ta längre tid än vanligt för dem att återkomma i ditt ärende.

Du hittar mer information om tillbakabetalning på re:members reklamationssida

Hur ansöker man om ersättning med hjälp av avbeställningsskyddet?

Om du behöver ansöka om ersättning med hjälp av avbeställningsskyddet, måste du göra en skadeanmälan. En skadeanmälan bör göras direkt när avbeställning ska göras, och detta görs på Europeiska ERV:s hemsida. Den försäkrade är vid skada skyldig att styrka ersättningskraven och för att få ersättning behöver du kunna visa kvitto/verifikation på avbeställningskostnader (t.ex. avbokningsintyg/avbokningsunderlag/flygbiljetter/resebevis), samt läkarintyg, polisrapport, dödsfallsintyg eller andra handlingar som visar orsaken till avbeställningen.

ERV gör sedan en prövning av ärendet, och du får ett beslut om eventuell ersättning. De gör sitt bästa för att hantera alla ärenden så snabbt som möjligt, men under högre tryck kan handläggning av naturliga skäl ta längre tid.

re:member flex: Ordinarie årsavgift 0 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Årsräntan sätts individuellt och är 9,74 %-28,24 % (2024-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 30 000 kr är den effektiva räntan 21,55 % vid betalning med e-faktura. Det sammanlagda belopp som ska betalas är 33 242 kr. Beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten återbetalas med månatliga avbetalningsbelopp under 12 månader (avbetalningsbelopp i snitt 2 770 kr), årsräntan är 24,74 %, och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura.

re:member more: Ordinarie årsavgift 295 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Kreditränta f.n. 20,24 % (2023-11-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 20,73% och det sammanlagda belopp som ska betalas är 22 063 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 839 kr) med årsavgift. re:member more f.d. BA, Ordinarie årsavgift 395 kr. Kreditränta f.n. 17,89% (2023-11-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 19,67% och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 958 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 830 kr) med årsavgift. Beloppen är uträknade utifrån ett exempel där krediten återbetalas med månatliga avbetalningsbelopp under 12 månader och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjats utan avgift för kontantuttag. Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % (re:member more) eller 1,5 % (re:member more f.d. BA) på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 150 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tills vidare och ångerrätt gäller. 

re:member Mastercard: Ordinarie årsavgift 195 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Kreditränta f.n. 20,24 % (2023-11-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 17,39 % utan årsavgift (vid betalning med e-faktura) (19,58 % med årsavgift) och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 963 kr med årsavgift. Beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten återbetalas med månatliga avbetalningsbelopp under 12 månader (avbetalningsbelopp i snitt 1 830 kr med årsavgift) och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjats utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura.

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller. Läs fullständiga villkor här

Kreditgivare: Entercard Group AB (org. nr. 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.