avbestallningsskydd.jpg
re:member kreditkort

Har du inte redan ett re:member kort?

Ansök här

Avbeställningsskydd

Vad är ett avbeställningsskydd?

Ett avbeställningsskydd är en försäkring som ger dig ett skydd om du skulle behöva boka av din resa. Du kan då få pengarna tillbaka om du, ditt reseällskap, någon nära anhörig eller den du ska besöka skulle bli akut sjukeller om brand eller någon annan plötslig och oförutsedd händelse skulle ske i bostaden.

Avbeställningsskyddet gäller däremot inte om du skulle ändra dig och inte längre ha lust att resa, eller om du vill boka om resan till ett annat datum.

När du bokar en resa eller ett flyg får du ofta frågan om du vill teckna ett separat avbeställningsskydd. Men om du betalar mer än 50 % av din resa med ditt re:memberkort ingår en kompletterande reseförsäkring som med avbeställningsskydd utan extra kostnad som är väl värt att jämföras med.

Vad täcker avbeställningsskyddet?

Avbeställningsskydd är bara ett av många bra skäl att skaffa re:member-kort för att göra din resa tryggare. 

Med Avbeställningsskydd kan du få ersättning för hela eller en del av resans kostnad om något allvarligt skulle hända före avresa – förutsatt att du betalat din resa med kortet. Högsta ersättningsbelopp är 20 000 kronor per person och högst 60 000 kronor per familj. 

  • Avbeställningsskydd gäller både för dig, medresande familjemedlemmar som sambo, man eller hustru och för barn under 25 år som är folkbokförda på samma adress som du
  • Samtliga familjemedlemmar är försäkrade även när de reser på egen hand, om du har betalat resan med ditt re:member kort
  • Avbeställningsskyddet gäller om du måste boka av din resa för att antingen du själv/en närstående/din medresenär/eller den du ska besöka på resan, råkar ut för ett olycksfall, drabbas av akut sjukdom, skada eller avlider.
  • Avbeställningsskyddet gäller även om ditt hem skulle skadas väsentligt vid en brand eller annan olycka  som gör att du inte kan åka iväg på din resa

Om du betalat en resa med ditt re:member kreditkort kan du med hjälp av Avbeställningsskydd gardera dig mot oförutsedda händelser. Råkar du, en medresenär, en närstående person* eller den du har för avsikt att besöka med resan, ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall lämnas ersättning för eventuella avbeställningskostnader.

Läs mer om avbeställningsskyddet och de villkor som gäller i den kompletterande reseförsäkringen.

*Med närstående person menas make, maka, sambo, registrerad partner, barn, (även makes, sambos, registrerad partners barn), barnbarn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, mor- /farföräldrar, svärdotter, svärson, svåger och svägerska samt person som har vårdnad om någon inom ovan angiven personkrets.

re:member flex: Ordinarie årsavgift 0 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Årsräntan sätts individuellt och är 9,74 %-28,24 % (2024-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 30 000 kr är den effektiva räntan 21,55 % vid betalning med e-faktura. Det sammanlagda belopp som ska betalas är 33 242 kr. Beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten återbetalas med månatliga avbetalningsbelopp under 12 månader (avbetalningsbelopp i snitt 2 770 kr), årsräntan är 24,74 %, och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura.

re:member more: Ordinarie årsavgift 295 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Kreditränta f.n. 20,24 % (2023-11-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 20,73% och det sammanlagda belopp som ska betalas är 22 063 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 839 kr) med årsavgift. re:member more f.d. BA, Ordinarie årsavgift 395 kr. Kreditränta f.n. 17,89% (2023-11-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 19,67% och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 958 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 830 kr) med årsavgift. Beloppen är uträknade utifrån ett exempel där krediten återbetalas med månatliga avbetalningsbelopp under 12 månader och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjats utan avgift för kontantuttag. Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % (re:member more) eller 1,5 % (re:member more f.d. BA) på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 150 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tills vidare och ångerrätt gäller. 

re:member Mastercard: Ordinarie årsavgift 195 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Kreditränta f.n. 20,24 % (2023-11-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 17,39 % utan årsavgift (vid betalning med e-faktura) (19,58 % med årsavgift) och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 963 kr med årsavgift. Beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten återbetalas med månatliga avbetalningsbelopp under 12 månader (avbetalningsbelopp i snitt 1 830 kr med årsavgift) och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjats utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura.

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller. Läs fullständiga villkor här

Kreditgivare: Entercard Group AB (org. nr. 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.