resepaket-more---sjalvriskskydd.jpg

Resepaket more - självriskskydd

Det är inte längre möjligt att ansöka om kreditkortet re:member more.

Läs mer om vårt populära re:member flex.

 

I mars 2018 förnyade vi våra re:member-försäkringar. Det är nu inte längre  möjligt att lägga till eller förnya individuella tilläggsförsäkringar. Många av dessa har vi istället samlat i en kompletterande reseförsäkring och i Trygghetspaketet. Läs mer om det och hur det påverkar dig här

Om det under en utlandsresa, som är betalad med ditt re:member kreditkort, inträffar en ersättningsbar skada* i din permanenta bostad eller med din bil, lämnas ersättning för betald självrisk, dock högst 10 000 kr.

Om det inträffar en ersättningsbar skada under utlandsresa lämnas även ersättning för betald självrisk enligt hemförsäkringens reseskydd, högst 2 000 kr.

Skyddet gäller även om du på utlandsresan hyr en bil eller moped och betalar med ditt re:member kreditkort. Ersättning lämnas med högst 12 000 kr för betald självrisk till uthyrningsföretaget.

*Med ersättningsbar skada menas att din hem-/bil- eller hyrbilsförsäkring  ersatt en skada som till sin omfattning överstiger gällande självrisk.

Läs mer i villkoren för Försäkringar (öppnas i ett separat fönster)

Om olyckan är framme

Har du råkat ut för en skada som du behöver anmäla? Skadeanmälan registrerar du direkt på Europeiska ERVs hemsida.

re:member more: Ordinarie årsavgift 295 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Kreditränta f.n. 16,24 % (2020-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 13,78 % utan årsavgift (17,00 % med årsavgift) och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 714 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 810 kr/mån) med årsavgift. Det sammanlagda beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader och att 39 räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag. 

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller.

Kreditgivare: EnterCard Group AB (org. nr. 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.