betalningsskydd-plus.jpg
Extrakort?

Har ni behov ett extrakort i familjen?

Läs mer här

Betalningsskydd Plus

Att handla med ditt re:member-kort ska vara säkert och du ska kunna känna dig trygg med ett skyddsnät vid ett plötsligt inkomstbortfall. Därför erbjuds du som har ett re:member-kort möjligheten att teckna Betalningsskydd Plus som försäkrar skuld på ditt kreditkort.

Betalningsskydd Plus gäller om du:

  • skulle bli sjukskriven 50 % eller mer  i minst 21 dagar i följd
  • skulle bli uppsagd av din arbetsgivare och är helt utan arbete i minst 30 dagar i följd (gäller ej egenföretagare)
  • skulle drabbas av allvarlig sjukdom
  • vid sjukhusvistelse mer än 3 dagar i följd (gäller endast egenföretagare)
  • avlider

Hur fungerar Betalningsskydd Plus?

Om du blir långtidssjukskriven, ofrivilligt arbetslös eller allvarligt sjuk kan försäkringen ersätta dig med 12,5% av din utestående skuld som du har på ditt konto på skadedagen. Om ersättning lämnas får du denna från första dagen du blir sjukskriven eller arbetslös. Vid allvarlig sjukdom eller dödsfall kan försäkringen ersätta hela din utestående skuld på skadedagen. Betalningsskydd Plus ersätter maximalt hela skulden som du har på ditt konto på skadedagen. Ersättning betalas ut direkt till ditt kreditkort för att reducera eller avskriva din skuld helt. 

Exempel: Om du blir arbetslös och din skuld på kontot var 20 000 kr på skadedagen kommer du få 2 500 kr per månad. Ersättning utbetalas för varje månad du är arbetslös, och är du arbetslös i 8 månader ska du efter detta ha fått 20 000 kr i ersättning.

För att läsa en sammanfattning av försäkringen, information i enlighet med försäkringsförmedlarlagen och distans och hemförsäljningslagen, klicka här

Försäkringsvillkor

För fullständiga försäkringsvillkor för Betalningsskydd Plus, klicka här

För fullständiga försäkringsvillkor för Betalningsskydd Plus som gäller för skador som har inträffat innan den 2019-01-01, klicka här

Pris

Betalningsskydd Plus kostar 0,60 % av ditt utestående skuldsaldo varje månad. Kostnaden redovisas på din månadsfaktura.

Exempel:

Utestående skuldsaldo Kostnad per månad
0 kr 0 kr
5 000 kr 30 kr
10 000 kr 60 kr
20 000 kr 120 kr

För egenföretagare kostar Betalningsskydd plus 0,50% av ditt utestående skuldsaldo varje månad.


Hur tecknar jag mig för Betalningsskydd Plus?

Via Mina Sidor

Genom att skriva ut och fylla i denna blankett

Du är du även välkommen att kontakta Kundservice på 0771-15 00 15 om du önskar få blanketten och annan information hemskickad

Betalningsskydd Plus har ingen bindningstid och kan sägas upp när som helst med en månads uppsägningstid.

Skadeanmälan

  • Skadeanmälan arbetslöshet (gäller ej för egenföretagare) - fyll i denna blankett om du blir helt arbetslös och vill utnyttja ditt Betalningsskydd Plus.

  • Skadeanmälan arbetsoförmåga/allvarlig sjukdom  - fyll i denna blankett om du blir minst 50 % arbetsoförmögen på grund av olycksfall/sjukdom eller drabbas av en allvarlig sjukdom och vill utnyttja ditt Betalningsskydd Plus.
  • Skadeanmälan vid sjukhusvistelse (gäller endast för egenföretagare)- fyll i denna blankett om du blivit inlagd på sjukhus i mer än 3 dagar i följd och vill utnyttja ditt betalningsskydd.
  • Skadeanmälan dödsfall - fyll i denna blankett om den försäkrade avlider under försäkringstiden på grund av sjukdom eller olycka

 

re:member flex: Årsavgift 0 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Årsräntan sätts individuellt och är 9,74 %-24,74 % (2021-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 14,67 % vid betalning med e-faktura. Det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 506 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 792 kr/mån). Det sammanlagda beloppet och den effektiva räntan är uträknade utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader, årsräntan är 17,24 %, att 39 räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura.

re:member more: Ordinarie årsavgift 295 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Kreditränta f.n. 16,24 % (2021-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 13,78 % utan årsavgift (17,00 % med årsavgift) och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 714 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 810 kr/mån) med årsavgift. Det sammanlagda beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader och att 39 räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag. 

re:member Mastercard: Ordinarie årsavgift 195 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Kreditränta f.n. 16,24 % (2021-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 13,78 % utan årsavgift (15,89 % med årsavgift) och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 614 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 801 kr/mån) med årsavgift. Det sammanlagda beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader och att 39 räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag.

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller. Läs fullständiga villkor här

Kreditgivare: Entercard Group AB (org. nr. 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.