betalningsskydd-plus.jpg
Har olyckan varit framme?

Registrera din skada via webben här!

Betalningsskydd Plus

Att handla med ditt re:member-kort ska vara säkert, även vid ett plötsligt inkomstbortfall. Du som har ett re:member-kort har möjligheten att teckna Betalningsskydd Plus som försäkrar skuld på ditt kreditkort.

Betalningsskydd Plus gäller om du:

  • skulle bli sjukskriven 50 % eller mer i minst 30 dagar i följd
  • skulle bli uppsagd av din arbetsgivare och är helt utan arbete i minst 30 dagar i följd (gäller ej egenföretagare)
  • skulle drabbas av allvarlig sjukdom
  • behöver läggas in på sjukhus i mer än 3 dagar i följd (gäller endast egenföretagare)
  • avlider

Vad innebär Betalningsskydd Plus?

Om du blir långtidssjukskriven, ofrivilligt arbetslös eller allvarligt sjuk kan försäkringen ersätta dig med 12,5% av din utestående skuld som du har på ditt konto på skadedagen. Om ersättning lämnas får du denna från första dagen du blir sjukskriven eller arbetslös. Vid allvarlig sjukdom eller dödsfall kan försäkringen ersätta hela din utestående skuld på skadedagen. Betalningsskydd Plus ersätter maximalt hela skulden som du har på ditt konto på skadedagen. Ersättning betalas ut direkt till ditt kreditkort för att reducera eller avskriva din skuld helt. 

Exempel: Om du blir arbetslös och din skuld på kontot var 20 000 kr på skadedagen kommer du få 2 500 kr per månad. Ersättning utbetalas för varje månad du är arbetslös, och är du arbetslös i 8 månader ska du efter detta ha fått 20 000 kr i ersättning.

Pris

Betalningsskydd Plus kostar 0,60 % av ditt utestående skuldsaldo varje månad. Kostnaden redovisas på din månadsfaktura. För egenföretagare kostar Betalningsskydd Plus 0,50% av ditt utestående skuldsaldo varje månad. Betalningsskydd Plus kan sägas upp när som helst med en månads uppsägningstid.

Exempel:

Utestående skuldsaldo Kostnad per månad
0 kr 0 kr
5 000 kr 30 kr
10 000 kr 60 kr
20 000 kr 120 kr

 

Hur tecknar jag Betalningsskydd Plus?

Det gör du antingen via Mina Sidor eller genom att skriva ut och fylla i denna blankettDu är även välkommen att kontakta Kundservice på 0771-15 00 15 om du önskar få blanketten och annan information hemskickad.

Anmäl skada

Gör din skadeanmälan via webben - Logga in med BankID för att anmäla skada, skicka in löpande kompletteringar eller se status på ditt skadeärende.

Om den försäkrade avlider under försäkringstiden på grund av sjukdom eller olycka kan du som anhörig skriva ut en blankett för detta här. Skicka sedan in den ifyllda blanketten till adressen nedan:

Willis Towers Watson Sweden AB
Box 7273, 103 89 Stockholm
E-postadress: betalningsskydd@willis.com
Telefonnummer: 08-5463 5996

 

 

För fullständiga försäkringsvillkor för Betalningsskydd Plus, klicka här

För fullständiga försäkringsvillkor för Betalningsskydd Plus som gäller för skador som har inträffat innan den 2021-11-01, klicka här

För att läsa en sammanfattning av försäkringen, information i enlighet med försäkringsförmedlarlagen och distans och hemförsäljningslagen, klicka här

re:member flex: Ordinarie årsavgift 0 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Årsräntan sätts individuellt och är 9,74 %-28,24 % (2024-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 30 000 kr är den effektiva räntan 21,55 % vid betalning med e-faktura. Det sammanlagda belopp som ska betalas är 33 242 kr. Beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten återbetalas med månatliga avbetalningsbelopp under 12 månader (avbetalningsbelopp i snitt 2 770 kr), årsräntan är 24,74 %, och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura.

re:member more: Ordinarie årsavgift 295 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Kreditränta f.n. 20,24 % (2023-11-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 20,73% och det sammanlagda belopp som ska betalas är 22 063 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 839 kr) med årsavgift. re:member more f.d. BA, Ordinarie årsavgift 395 kr. Kreditränta f.n. 17,89% (2023-11-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 19,67% och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 958 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 830 kr) med årsavgift. Beloppen är uträknade utifrån ett exempel där krediten återbetalas med månatliga avbetalningsbelopp under 12 månader och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjats utan avgift för kontantuttag. Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % (re:member more) eller 1,5 % (re:member more f.d. BA) på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 150 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tills vidare och ångerrätt gäller. 

re:member Mastercard: Ordinarie årsavgift 195 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Kreditränta f.n. 20,24 % (2023-11-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 17,39 % utan årsavgift (vid betalning med e-faktura) (19,58 % med årsavgift) och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 963 kr med årsavgift. Beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten återbetalas med månatliga avbetalningsbelopp under 12 månader (avbetalningsbelopp i snitt 1 830 kr med årsavgift) och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjats utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura.

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller. Läs fullständiga villkor här

Kreditgivare: Entercard Group AB (org. nr. 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.