Evenemangsskydd.jpg

Evenemangsskydd - re:member more

Det är inte längre möjligt att ansöka om kreditkortet re:member more.

Läs mer om vårt populära re:member flex.

Vad är evenemangsskydd?

Evenemangsskydd är en försäkring som kan ge dig ersättning för avbeställningskostnaden för en biljett till teater, mässa, konsert och/eller idrottsevenemang. 

Ersättning kan lämnas om du, en närstående person* eller en medföljande person råkar ut för olycksfallsskada, akutsjukdom eller dödsfall, eller om en oförutsedd händelse orsakar väsentlig skada i din bostad.

Evenemangsskydd redan inkluderat

Försäkringen evenemangsskydd är inte längre möjlig att beställa enskilt som en individuell tilläggsförsäkring, utan ingår numera i vårt Trygghetspaket. För dig med kreditkortet re:member more är Trygghetspaketet redan inkluderat utan extra kostnad. 

Hur fungerar evenemangsskydd?

Om du betalat en teaterbiljett, biljett till mässa, konsert och/eller idrottsevenemang med ditt re:member kreditkort och du före inpasseringen till evenemanget tvingas avbeställa kan du med Evenemangsskydd få ersättning för dina eventuella avbeställningskostnader.

Ersättning kan lämnas om du, en närstående person* eller en medföljande person råkar ut för olycksfallsskada, akutsjukdom eller dödsfall, eller om en oförutsedd händelse orsakar väsentlig skada i din bostad.

Högsta ersättningsbelopp är 10 000 kr per person och högst 30 000 kr per familj.

*Med närstående person menas make/maka/sambo/registrerad partner, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, mor-/farföräldrar, barnbarn och dessa personers maka/make/sambo samt person som har vårdnad om någon inom ovan angiven personkrets.

Läs mer om Trygghetspaketet och försäkringen Evenemangsskydd här. 

Om olyckan är framme

Har du råkat ut för en skada som du behöver anmäla? Skadeanmälan registrerar du direkt på Europeiska ERVs hemsida.

re:member more: Ordinarie årsavgift 295 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Kreditränta f.n. 16,24 % (2020-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 13,78 % utan årsavgift (17,00 % med årsavgift) och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 714 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 810 kr/mån) med årsavgift. Det sammanlagda beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader och att 39 räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag. 

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller.

Kreditgivare: EnterCard Group AB (org. nr. 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.