remember-more-forsakringar.jpg

Försäkringar med re:member more

Är du rätt försäkrad?

Logga in på Mina Sidor för att se, ändra och lägga till försäkringar.

Läs mer

I mars 2018 förnyar vi våra re:member-försäkringar. Det kommer då inte längre vara möjligt att lägga till individuella tilläggsförsäkringar. Många av dessa har vi istället samlat i en kompletterande reseförsäkring och i Trygghetspaketet. Läs mer om det och hur det påverkar dig här.

I re:member more ingår resepaketet more som innehåller åtta stycken reserelaterade försäkringar. Utöver resepaketet more, ingår det även tre valfria försäkringar utan extra kostnad. Gör du inget eget val är Resepaketet more samt de tre försäkringarna Prisgaranti, Köpskydd och Skydd vid ID-stöld förvalda.

Du har även möjlighet att koppla fler försäkringar till ditt kort, dessa kostar 70 kr per försäkring och år. För att se dina aktiva val, ändra eller lägga till försäkringar loggar du in på Mina Sidor. Du är även välkommen att kontakta oss på 0771-15 00 15 när du vill lägga till försäkringar till ditt kort, eller genom att skriva ut och skicka in blanketten nedan.

Läs mer om våra försäkringar

För dig som har ansökt och fått ett kort efter 24 juni 2015 så ingår förutom resepaketet more, tre förmånliga försäkringar; Prisgaranti, Köpskydd och Skydd vid ID-stöld. Du kan när som helst logga in på Mina Sidor och byta eller lägga till försäkringar.

Du som har ett kort sedan tidigare måste själv välja dina tre kostnadsfria försäkringar. Om du inte redan har gjort det så logga in på Mina Sidor och lägg till de tre försäkringar som passar dig bäst. Du kan även fylla i denna blankett och skicka in.

Här nedanför kan du läsa mer om de olika försäkringarna som finns att välja till ditt kort. 

Läs mer om våra försäkringar genom att klicka på önskad rubrik.

Försäkringar du kan välja:

Resepaketet more - avbeställningsskydd

Om du betalat en resa med ditt re:member more kreditkort kan du med hjälp av Avbeställningsskydd gardera dig mot oförutsedda händelser.

Resepaketet more - bagageförsening

Om du betalat en utlandsresa med ditt re:member kreditkort och ditt incheckade bagage inte lämnats ut inom 6 timmar efter ankomst lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader, som inköp av kläder och toalettartiklar.

Resepaketet more - försening färdmedel

Om du köpt en resa med ditt re:member kreditkort och drabbas av att ditt flyg, båt, tåg eller buss blir inställt, överbokat eller vid avresa blir försenat med mer än fyra timmar, har du rätt till ersättning.

Resepaketet more - missad avresa

Om du betalat en resa med ditt re:member kreditkort och det allmänna färdmedlet från resans utgångspunkt blir försenat så att du missar en inbokad avgång kan du få ersättning för extrakostnader som uppstår för att komma
ikapp/ansluta dig till resan.

Resepaketet more - nödbiljetter

Om du betalat en resa med ditt re:member kreditkort och på grund av stöld, rån, eller annan plötslig och oförutsedd händelse under resan förlorar dina färdbiljetter kan du med denna försäkring förmedlas likvärdiga nödbiljetter.

Resepaketet more - nödkontanter

Om du på en resa, som är betald med re:member kreditkort, blir bestulen eller förlorar ditt re:member kort, kan du få hjälp med nödkontanter.

Resepaketet more - olycksfallsskada

Du kan få ersättning om du på en resa, betalad med re:member kreditkort, råkar ut för en olycksfallsskada som leder till minst 20 % invaliditet eller dödsfall.

Resepaketet more - självriskskydd

Om det under en utlandsresa, som är betalad med ditt re:member kreditkort, inträffar en ersättningsbar skada i din permanenta bostad eller med din bil, lämnas ersättning för betald självrisk, dock högst 10 000 kr.

Aktivitetsskydd - re:member more

Om du under resa drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller att bagaget inte kommit fram i tid lämnas ersättning för kostnader för hyra av aktivitetsutrustning.

Evenemangsskydd - re:member more
Få ersättning för dina eventuella avbeställningskostnader.

Hole in one - re:member more
Om du slår en Hole in one på din hemmabana, deltar i en golftävling eller spelar på annan bana där greenfee betalats med ditt re:member kreditkortet och du har spelat minst nio hål med godkänd markör lämnas en ersättning på 3 000 kr.

Kontantuttagsskydd - re:member more
Om du skulle bli rånad i samband med att du gör ett kontantuttag med ditt re:member kreditkort får du ersättning för det uttagna beloppet, högst 5 000 kronor per skadetillfälle.

Köpskydd - re:member more
Med Köpskydd får du två års allriskförsäkring på hemelektronik och hushållsmaskiner som du betalat för med ditt re:member kreditkort.

Nyckelservice - re:member more
Om du på grund av rån eller en annan plötslig oförutsedd och ofrivillig händelse förlorar dina nycklar till din permanenta bostad hjälper Nyckelservice dig med att förmedla en låssmed för låsöppning.

Prisgaranti - re:member more
Om du köpt en vara till ordinariepris och betalat med ditt re:member kreditkort och du inom 90 dagar från inköpsdatum hittar en identisk vara till ett lägre ordinarie pris lämnas ersättning för mellanskillnaden.

Självriskskydd - bilbärgning & assistans - re:member more
Om ersättningsbar skada* på din bil medfört bilbärgning och/eller assistans ersätts betalad självrisk till bilförsäkringsbolaget.

Skydd vid ID stöld - re:member more
Om du skulle bli bestulen på dina ID-handlingar, t ex körkort eller pass, kan du ersättas för kostnader att skaffa nya handlingar. T.ex. avgifter och kostnader för fotografering.

Läs mer i villkoren för Försäkringar (öppnas i ett separat fönster)

Tilläggsförsäkring:

Betalningsskydd Plus

Ett extra skyddsnät vid ett plötsligt inkomstbortfall.

re:member more: Ordinarie årsavgift 295 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 29 kr). Kreditränta f.n. 16,24 % (2016-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 13,78 % utan årsavgift (17,00 % med årsavgift) och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 714 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 810 kr/mån) med årsavgift. Det sammanlagda beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader och att 39 räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag. 

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller.

Kreditgivare: EnterCard Group AB (org. nr. 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.