vad-ar-fast-ranta.jpg
Vad vill du förverkliga?

Upptäck fördelarna med ett privatlån från re:member.

Läs mer

Vad är fast ränta?

Den ränta du har baseras i huvudsak på Sveriges Riksbanks styrränta. Under perioder av stor ekonomisk oro kommer marknaden att bestämma ditt öde. Bör du ha rörlig eller fast ränta på ditt bo- eller studielån? Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Medan rörlig ränta ändrar sig i takt med marknadens svängningar innebär fast ränta att du under en avtalad period är garanterad en fast ränta på ditt lån. Väljer du fast ränta ingår du ett avtal med en långivare om vad du ska betala i ränta och hur länge ditt lån ska vara bundet – vanligast är att binda på mellan ett och tio år. Om du väljer att binda räntan förblir den oförändrad oavsett vad som händer i ekonomin i övrigt.

För- och nackdelar med fast ränta

Fördelen med att ha fast ränta är att du säkrar en orörlig och låg ränta samtidigt som du slipper bekymra dig över att drabbas av större låneutgifter än planerat under denna period. Världsekonomin påverkar de svenska räntorna och om det kommer en period då bankräntorna är låga och under genomsnittet lönar det sig att binda räntan.

Nackdelen med fast ränta är att det som avgör om du kommer att tjäna eller förlora på att binda räntan handlar om timing och en smula tur. Det går att avsluta ditt avtal om fast ränta men det kostar ofta en hel del extra att göra det om du har bundit räntan på en högre nivå än den gällande räntan vid det tillfälle då du väljer att avsluta avtalet. Om du har rörlig ränta som ligger på en låg nivå kan du använda de pengar du sparar till att investera och få en bra avkastning på dem.

Läs även om vad effektiv ränta är här.

Bör jag välja rörlig eller fast ränta?

Det är flera saker du bör tänka på när du ska bestämma om du ska binda räntan eller inte. Först och främst är det viktigt att du tänker över din egen situation och fattar dina beslut utifrån vad som passar dig bäst.

Rörlig ränta passar dig som har en ekonomi som klarar av potentiella svängningar. Det passar också dig som vill ha flexibilitet i återbetalningen av lånet. Ett lån med fast ränta är mindre flexibelt än ett lån med rörlig ränta genom att du är bunden till en fast amorteringsplan. Detta alternativ passar dig som vill ha trygghet och förutsägbara låneutgifter och som vill slippa oroa dig för eventuella framtida ränteökningar.

En kombination av fast och rörlig ränta

I vissa fall är det också möjligt att binda räntan på delar av ditt lån. På så sätt har du möjlighet att ändra ditt återbetalningsbelopp och betala mer eller mindre om du vill det. Samtidigt skyddar du dig mot att lånet blir alltför dyrt om räntorna stiger mycket.

Hur stor del av lånet som bör bindas beror på hur snabbt du märker en eventuell ränteökning. Ju lägre ränteökning som ska till desto större andel av lånet bör du binda.

 

re:member privatlån: Räntan är rörlig och bestäms individuellt, årsränta är f.n. 4,95 % - 19,95 % (2021-01-01). Återbetalningstid 1 - 15 år. Baserat på ett lån om 100 000 kr återbetalat under 5 år, uppläggningsavgift 395 kr betalar du mellan 1 892 - 2 657 kr i månaden vid betalning med e-faktura, effektiv ränta är mellan 5,23 % - 22,10 % och totalt belopp att betala är mellan 113 537 - 159 424 kr. Kreditgivare: Entercard Group AB (org. nr. 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen. För fullständiga villkor klicka här.