Vad vill du förverkliga?

Upptäck fördelarna med ett privatlån från re:member.

Läs mer

Annuitet

Annuitet (frå latinska annus, som betyder år) betyder att betala ett lika stort belopp med lika stora mellanrum varje termin, till exempel varje månad, tills lånet är återbetalat. 

Annuitetslån är den vanligaste låneformen för privatlån. Förutsatt att räntan ej förändras, betalar du samma totala summa i ränta och amortering varje månad. I takt med att lånet återbetalas, blir räntedelen mindre och amorteringsdelen ökar. 

En annan låneform är rak amortering. Det innebär att du betalar lika stor del amortering varje månad, medan räntan förändras under tid. I takt med att du betalar av lånet, sänks räntekostnaden. Detta gör att den totala månadskostnaden blir lägre, förutsatt att räntan inte ändras. 

Den samlade skulden under återbetalningstiden är något högre för ett annuitetslån än ett lån med rak amortering. Det innebär högre räntekostnader, samtidigt som det tar något längre tid att betala tillbaka lånet. Men du har mer förutsägbarhet med ett annuitetslån, då du betalar lika mycket varje månad.

Graferna nedan visar skillnaden mellan ett annuitetslån och ett lån med rak amortering:

 

annuitetslan.jpgrak-amortering.jpg