Vad gör jag om jag fått en betalningspåminnelse?

Har du fått en betalningspåminnelse och undrar vad det kan få för konsekvenser? Eller vilka rättigheter du har? Och vad du bör göra? Svaren får du här.  

Få inte panik om du får en betalningspåminnelse. Som ordet antyder är det bara en påminnelse, vilket betyder att du kan lösa problemet innan ärendet går vidare till inkasso. Det ska vi ta en närmare titt på längre fram, men först – vad innebär en betalningspåminnelse egentligen?

Har du fått en betalningspåminnelse?

Om du inte har betalat en räkning i tid får du vanligtvis en påminnelse efter cirka tio dagar. Vid en påminnelse har den du är skyldig pengar, oftast rätt att lägga till en påminnelseavgift om högst 60 kronor. Det är viktigt att du betalar även denna avgift, så att du slipper få ett nytt krav på den avgiften senare.

Gör så här

Om du har möjlighet bör du betala räkningen omedelbart efter att du mottagit påminnelsen. På så sätt undviker du att ärendet går vidare till inkasso, vilket medför ytterligare kostnader.

Om du inte kan betala rekommenderas att du tar kontakt med fordringsägaren och förklarar situationen. Be att få dela upp betalningen i en avbetalningsplan eller kom överens om en senare betalningsdag om möjligt. Alternativt kan du be om hjälp från familj eller vänner.

Läs också vår artikel med tips till en amorteringsplan här.

Är skulden felaktig?

Om skulden är felaktig måste du omedelbart skriva till fordringsägaren och säga att skulden inte stämmer. Det kallas att bestrida. Ett bestridande måste alltid vara skriftligt.

Vad händer om jag inte betalar?

Betalar du inte räkningen efter påminnelsen går ärendet vanligtvis vidare till inkasso, som helt enkelt är en påtryckning att betala. Det går till på det viset att den du är skyldig pengar lämnar över ärendet till ett inkassoföretag som åtar sig att driva in skulden. Inkassoföretaget kommer då att skicka ett inkassokrav vilket medför ytterligare kostnader för dig. Om du ändå inte betalar skulden går ärendet vidare till kronofogden.

Om inkassoföretaget lämnar över ärendet till kronofogden tillkommer ytterligare avgifter och kostnader. Du riskerar också att få en betalningsanmärkning, som kan göra det svårt för dig att få banklån, teckna mobilabonnemang med mera. En betalningsanmärkning finns kvar i registren i tre år.

Ta del av tips på hur du sätter upp en hushållsbudget här. 

Undvik att betalningspåminnelsen blir ett inkassokrav

Var noga med att betala alla räkningar i tid så undviker du att betalningskrav går så långt som till inkasso. Se till att du har koll på alla papper och spara alla kvitton.