Vad gör jag om jag fått en betalningspåminnelse?

Har du fått en betalningspåminnelse och undrar vad det kan få för konsekvenser? Eller vilka rättigheter du har? Och vad du bör göra? Svaren får du här.  

Få inte panik om du får en betalningspåminnelse. Som ordet antyder är det bara en påminnelse, vilket betyder att du kan lösa problemet innan ärendet går vidare till inkasso. Det ska vi ta en närmare titt på längre fram, men först – vad innebär en betalningspåminnelse egentligen?

Missad betalning av din re:member-faktura

Missar du en inbetalning debiteras du en förseningsavgift (125 kronor). Om du inte betalar innan nästa månadsfaktura skapas kommer lägsta beloppet att betala vara högre. Det beror på att det beloppet du skulle betalat på tidigare månadsfaktura flyttas över till nästa månadsfaktura. Om du betalar nästa månadsfaktura i tid så är du i fas igen med inbetalningarna och därefter kommer du fortsätta att få fakturor månadsvis som vanligt.

Har du fått en betalningspåminnelse?

Om du inte har betalat en räkning i tid får du en påminnelse efter cirka 8-10 dagar. Vid en påminnelse har den du är skyldig pengar, oftast rätt att lägga till en påminnelseavgift på 60 kronor. Det är viktigt att du betalar även denna avgift, så att du slipper få ett nytt krav på den avgiften senare.

Gör så här

Om du har möjlighet bör du betala räkningen omedelbart efter att du mottagit påminnelsen. På så sätt undviker du att ärendet går vidare till inkasso, vilket medför ytterligare kostnader.

Kan du inte betala din faktura är det viktigt att du så snart som möjligt kontaktar oss så att vi kan hitta en lösning. Vår krav-avdelning på telefon 08-737 12 10 har öppet mån-fre kl. 9-17. 

Läs också vår artikel med tips till en amorteringsplan här.

Är skulden felaktig?

Om skulden är felaktig bör du direkt kontakta oss och säga att skulden inte stämmer. Det kallas att bestrida. Ett bestridande måste alltid vara skriftligt.

Vad händer om jag inte betalar?

Betalar du inte räkningen efter påminnelsen går ärendet vanligtvis vidare till inkasso, som helt enkelt är en påtryckning att betala. Det går till på det viset att den du är skyldig pengar lämnar över ärendet till ett inkassoföretag som åtar sig att driva in skulden. Inkassoföretaget kommer då att skicka ett inkassokrav vilket medför ytterligare kostnader för dig. Om du ändå inte betalar skulden går ärendet vidare till kronofogden.

Om inkassoföretaget lämnar över ärendet till kronofogden tillkommer ytterligare avgifter och kostnader. Du riskerar också att få en betalningsanmärkning, som kan göra det svårt för dig att få banklån, teckna mobilabonnemang med mera. En betalningsanmärkning finns kvar i registren i tre år.

Ta del av tips på hur du sätter upp en hushållsbudget här. 

Undvik att betalningspåminnelsen blir ett inkassokrav

Var noga med att betala alla räkningar i tid så undviker du att betalningskrav går så långt som till inkasso. Se till att du har koll på alla papper och spara alla kvitton.