Hur mycket måste man amortera?

Amortering är det belopp du återbetalar på ditt lån till din långivare vid varje betalningstillfälle. Tillsammans med amorteringsbeloppet betalar du även in ränta, vanligtvis varje månad eller kvartal. 

Det finns olika typer av amorteringsmodeller, men de två vanligaste är rak amortering och annuitetslån. 

Rak amortering 

Rak amortering innebär att du betalar in samma amorteringsbelopp till banken eller din långivare varje betalningstillfälle (vanligtvis varje månad). Till en början är räntebeloppet högt, men minskar i takt med att du betalar tillbaka ditt lån och det totala lånebeloppet minskar. Detta innebär att du betalar en högre totalsumma (amortering + ränta) till en början när du precis tagit lånet, men att denna minskar för varje betalningstillfälle. 

Annutitetslån som amorteringsmodell

Annuitetslån är ett lån där du betalar in samma totalsumma (amortering + ränta) varje betalningstillfälle tills lånet är avbetalat. Den summa du betalar in varje månad är fast och innehåller både amortering samt räntekostnader. Under tiden du betalar av ditt lån så förändras delen ränta och delen amortering. Till en början består den månatliga betalningen till större del av räntan, men varpå lånet betalas av minskar räntan och den större delen av beloppet består av amortering. Annuitetslån är den amorteringsmodell som tillämpas på re:members privatlån. 

Amorteringskrav

När man tar ett lån bör man ha i tanke på att målet är att de ska betalas tillbaka. Villkor och kraven för återbetalningen på olika typer av lån brukar dock variera. För privatlån brukar kraven vara att amortering och avbetalning av lånet ska ske månadsvis. De senaste åren har skärpta amorteringskrav införts på bolån för privatpersoner. Läs mer om amortering här.  

Hur mycket måste man amortera?

Exakt hur mycket man måste amortera på ett privatlån är svårt att svara på utan beror helt på hur ditt specifika lån ser ut. Amorteringskravet för privatlån och konsumtionslån brukar vara att avbetalning/amortering ska ske månadsvis. 

Det är bra att amortera, eftersom du då betalar tillbaka vad du lånat, vilket är meningen med ett lån. Dessutom ser en skötsam amortering och låga lån bra ut i bankernas ögon, vilket kan ge dig bättre möjligheter att kunna ta lån i framtiden om så krävs.

För ditt re:member-lån kan du välja att amortera mer än ditt avtalade månadsbelopp, då kommer ditt framtida månadsbelopp bli mindre. Avbetalningstiden kommer ej bli påverkad. 

re:member erbjuder privatlån med upp till 15 års återbetalningstid. Vilken ränta du får avgörs av kreditbedömningen vi gör när du ansöker. Du kan när som helst göra extra amorteringar på ditt lån och du kan också slutbetala ditt privatlån i förtid om du så önskar utan att det kostar något extra. Om du betalar tillbaka lånet snabbare minskar dessutom den totala kostnaden för lånet.

Med vår lånekalkylator kan du enkelt se hur mycket du kan låna, vad månadskostnaden blir och vilka räntor som gäller.