Vad är amortering?

Vad händer om jag betalar in mer än avtalad amortering eller återbetalar hela min skuld?

Varför minskar inte mitt lån fast jag betalar varje månad?