Varför minskar inte mitt lån fast jag betalar varje månad?

Har du ett re:member privatlån så har du ett annuitetslån. Det innebär att du varje månad betalar samma belopp men delen ränta och amortering förändras under avbetalningsperioden. Till en början består anuiteten till större del av ränta, och det kan upplevas som att lånebeloppet inte går ner, men desto längre in i avbetalningsperioden desto större blir amorteringsdelen.