Kreditgräns

Utestående belopp

Tillgängligt belopp

Hur får jag reda på mitt saldo?

Utnyttjad kredit

Positivt saldo