Vad gör jag om jag har positivt saldo?

Om du har ett positivt saldo på ditt kreditkortkan du få det utbetalt. Utbetalningen sker via Swedbanks utbetalningssystem (SUS) och går till det konto som är registrerat där. Det behöver inte vara ett Swedbankkonto, utan kontot kan tillhöra en annan bank. Om inget konto finns angivet hos SUS, får du beloppet utbetalt på avi.

Vårt mål är att göra våra kunders vardag enklare genom att erbjuda smarta och flexibla betalnings- och finansieringslösningar på ett ansvarsfullt sätt. Då Entercard är ett kreditbolag och ingen bank har vi inte möjlighet att ha tillgodohavanden stående på ett kreditkortskonto. Vi rekommenderar dig istället att söka om en höjning av din kreditgräns vid större inköp.

Läs mer om Swedbanks utbetalningssystem och hur du anmäler dig.

Kontakta kundservice om du har några frågor.