ordlista-kreditkort.jpg
re:member flex

Ingen årsavgift, individuell ränta och upp till 8 veckors räntefri kredit.

Läs mer om flex

Ordlista: Kreditkort

Här hittar du förklaringar till vanligt förekommande ord och termer som används när man talar om kreditkort.

A-D

Avgift
En avgift är pengar du betalar för en tjänst.

Betalningsanmärkning
En betalningsanmärkning är en uppgift om att du inte har skött dina betalningar. Alla betalningsanmärkningar registreras hos kreditupplysningsföretagen och finns kvar i tre år. Under den tiden kan det vara svårt att teckna nya lån, krediter eller telefonabonnemang.

Betalningsföreläggande
Den som vill ha betalt för en fordran kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om den som ska betala inte protesterar resulterar ansökningen i ett utslag. Utslaget kan sedan ligga till grund för Kronofogdens arbete med att driva in skulden.    

Att någon, exempelvis en långivare, ansöker om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten innebär inte att du fått en betalningsanmärkning. Den kommer först om Kronofogdemyndigheten beslutar att ansökan är riktig.

Betalningspåminnelse
En betalningspåminnelse skickas ut om räkningen inte betalats innan förfallodatum, för att påminna om att betalning saknas.

Betalningsvillkor
Anger på vilket sätt och inom vilken tid betalning ska ske, till exempel ett visst datum varje månad.

Borgenär
Den som lånar ut pengar. Ska inte förväxlas med borgensman.

Debetkort
Debetkort kan ges ut av en bank och kallas då ofta för bankkort. Vid betalning med kortet dras beloppet från det bankkonto som kortet är knutet till.

E-G

E-faktura
E-faktura är samma sak som en vanlig pappersfaktura fast den skickas elektroniskt till internetbanken istället för på papper hem i brevlådan. I motsats till autogiro sker inte betalningen automatiskt utan genomförs först när du godkänt den.

Effektiv ränta
Visar hur stor den totala kostnaden för lånet är, inklusive ränta och avgifter, som till exempel uppläggnings- och aviseringsavgift.

Fast ränta
Fast ränta är motsatsen till rörlig ränta och kallas även bunden ränta. Vid fast ränta är räntesatsen bestämd under en viss tid, till exempel ett, tre eller fem år. Fördelen är att du vet den exakta månadskostnaden under hela bindningstiden och slipper bekymra dig för hur räntan rör sig. En fast ränta påverkas inte av svängningarna på räntemarknaden.

Förfallodag
Sista datum för betalning av en faktura.

Gäldenär
Någon som har en skuld till någon annan.

H-L

ID-stöld
ID-stöld, ID-kapning eller identitetskapning är ett bedrägeri där någon utger sig för att vara du i syfte att stjäla dina pengar. Med re:members kompletterande reseförsäkring, som gäller när du betalar mer än 50 % av resan med kortet, ingår försäkringen Skydd vid ID-stöld. Om du skulle bli bestulen på dina ID-handlingar, t ex körkort eller pass, kan du få ersättning för kostnader till följd av obehörigt användande av dina ID-handlingar – till exempel kostnader för juridiskt ombud eller kostnader för obehöriga uttag/köp.

Inkasso
Om du inte betalar ett lån eller en räkning i tid så kan du få ett inkassokrav, vilket är ett hot om att rättsliga åtgärder kommer att vidtas om du inte betalar. Inkasso kan utföras av den ursprungliga kreditgivaren eller ett privat inkassoföretag.

Inkassoavgift
Ett inkassoföretag som skickar ut ett betalningskrav har rätt att lägga till en avgift om högst 180 kronor. Avgiften kallas inkassoavgift eller inkassokostnad.

Inkassoföretag
Privat företag som mot ersättning kräver in skulder för företag och privatpersoner.

Inkassokrav
Ett inkassokrav skickas till den som inte betalat sin faktura i tid. En varning måste alltid skickas innan skulden hamnar hos inkasso. Om inkassokravet är korrekt är det viktigt att du ser till att betala in skulden inom den tid som anges i kravet, annars går ärendet vidare till Kronofogden och du riskerar att få en betalningsanmärkning.

Kontantuttag
Att ta ut kontanter med kortet, antingen från en bankomat eller i butik.

Kortavgift
En avgift som kortutgivaren tar ut för att genomföra en kortbetalning. I Sverige är det förbjudet för butiker att ta ut avgifter vid kortköp. Avgiften till kortutgivaren måste med andra ord betalas av butiken.

Kortutgivare
En kortutgivare är en finansiell institution, ofta en bank, som ger ut ett kort till en privatperson eller till ett företag. Entercard är en kortutgivare.

Kreditgivare
Den som lånar ut pengar, även kallat långivare.

Kreditgräns
Gränsen för hur mycket du får låna på kreditkortet baserat på en kreditupplysning.

Kreditkort
Kreditkort är ett kort du betalar med, där du betalar på kredit. I motsats till ett debitkort dras inte pengarna från ditt konto, istället får du en faktura i efterhand.

Kreditprövning
När du ansöker om ett kreditkort görs en granskning av din privatekonomi för att undersöka om du har förutsättningar att klara av ditt åtagande. Ofta föregås kreditprövningen av en kreditupplysning.

Kreditupplysning
Information från ett kreditupplysningsföretag om en privatpersons eller företags betalningsanmärkningar, inkomster och skulder. Om någon har tagit en upplysning på dig får du alltid en kopia på kreditupplysningen skickad till dig, så att du kan se vem som har bett om den och vilken information som har lämnats ut.

Kreditupplysningsföretag
Ett kreditupplysningsföretag är ett företag som samlar in och säljer kreditinformation om företag och privatpersoner.

Kronofogden
En statlig myndighet, som bland annat har som uppgift att se till obetalda skulder blir betalda. Kronofogden kan besluta om utmätning, vilket betyder att något du äger, till exempel en bil eller del av din lön, ska användas för att betala din skuld.

M-P

Minimibelopp
Lägsta belopp som du kan betala tillbaka på din kredit. Du kan välja att betala av den totala skulden, men det lägsta beloppet är det belopp du minst ska betala.

Nominell ränta
Den angivna årliga räntan på ett lån, med undantag för bankavgifter. För att få en översikt över de totala kostnaderna för ett lån, måste du titta på den effektiva räntan.

PIN-kod
PIN är en förkortning av engelskans Personal Identification Number. PIN-koden är en personlig kod du använder för att identifiera dig när du använder ett kreditkort. Koden skickas till din hemadress och måste knappas in när du gör köp eller tar ut pengar i en bankomat. Hos re:member kan du välja din egen PIN-kod för kreditkortet.

Påminnelseavgift
Den avgift som kreditgivaren kan begära av dig när det skickas ut en betalningspåminnelse.

Q-Å

Reseförsäkring
En försäkring som gäller vid resor utomlands. En reseförsäkring kan till exempel täcka sjukdom, stöld av bagage etc. En kompletterande reseförsäkring finns inkluderad på ditt re:member kreditkort och gäller när du betalar mer än 50 % av resan.

Ränta
Ränta är kostnaden för att låna pengar. Räntan uttrycks i procent av lånebeloppet.

Räntefri kredit
Räntefri kredit innebär att du kan köpa något när du behöver det och betala senare utan att betala någon ränta. Om du har ett kreditkort från re:member kan du få upp till 8 veckors räntefri kredit.

Skimning 
Skimning eller smygkopiering (även kallat kortkapning), av engelskans skimming, en form av kontokortsbedrägeri där någon olovligen använder en speciell avläsare för att kopiera innehållet i magnetremsan på ett kreditkort.

Uppläggningsavgift
En avgift som banker/finansinstitut kan ta ut för att lägga upp ett lån.

Utnyttjad kredit
Det totala belopp du har utnyttjat på ditt kreditkort och som du måste betala ränta för. Om du betalar hela kreditkortsfakturan i slutet av månaden behöver du vanligtvis inte betala någon ränta.

Valutaväxlingspåslag
En avgift som banken tar ut när du betalar med kreditkort i utlandet.

Övertrasseringsavgift
En avgift du måste betala om du överskrider kreditgränsen.re:member flex: Ordinarie årsavgift 0 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Årsräntan sätts individuellt och är 9,74 %-28,24 % (2024-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 30 000 kr är den effektiva räntan 21,55 % vid betalning med e-faktura. Det sammanlagda belopp som ska betalas är 33 242 kr. Beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten återbetalas med månatliga avbetalningsbelopp under 12 månader (avbetalningsbelopp i snitt 2 770 kr), årsräntan är 24,74 %, och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura.

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller. För fullständiga villkor tryck här.

Kreditgivare: Entercard Group AB (org nr 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.