vad-ar-ett-skuldebrev.jpg

Vad är ett skuldebrev?

Förenklat kan man säga att ett skuldebrev är ett dokument om ett ekonomiskt krav – alltså ett bevis på att någon är skyldig pengar, samt ett löfte om att återbetala pengarna. Det finns i huvudsak två typer av skuldebrev och här kan du läsa om dem.

Lag om skuldebrev, från 1936, är den lag som reglerar skuldebrev och där står att läsa bland annat hur ett skuldebrev ska utfärdas och undertecknas. Lagen definierar inte exakt vad ett skuldebrev är men sammanfattningsvis kan man säga att det är ett skriftligt bevis på att en summa pengar ska betalas – att en penningskuld erkännes av de berörda parterna.

Principer för ett skuldebrev

I lag om skuldebrev kan man läsa om vissa principer som gäller för ett skuldebrev, bland annat:

  • Ett skuldebrev ska vara en ensidig förpliktelse, vilket innebär att ingen prestation ska krävas från långivaren (borgenären) inom ramen för skuldebrevet.
  • Om flera personer undertecknar ett skuldebrev har de så kallat solidariskt betalningsansvar. Detta innebär att alla låntagare som undertecknat skuldebrevet är ansvariga för att återbetalning sker och att långivaren kan kräva varje enskild låntagare på hela penningbeloppet om de övriga inte betalar.
  • Ett skuldebrev måste avse ett krav på pengar. Därför bör skuldebrevet ge information om lånebelopp, räntor, räntevillkor, övriga avgifter och annat som är relevant.

Enkelt skuldebrev

De två huvudtyperna av skuldebrev är enkelt skuldebrev och löpande skuldebrev. Det förstnämnda är ett skuldebrev som ställs till en specifik person och upprättas vanligtvis mellan två privatpersoner.

Enligt 26 § i lag om skuldebrev definieras ett enkelt skuldebrev som ”enkelt skuldebrev ställes till viss man”. Detta betyder att ett enkelt skuldebrev namnger en specifik person som låntagare från en angiven långivare där långivaren är den som kan göra anspråk på pengarna.

Den stora skillnaden mellan ett enkelt och ett löpande skuldebrev är att ett enkelt skuldebrev – till skillnad från ett löpande skuldebrev – är utställt på en specifik namngiven långivare som inte är utbytbar.

Löpande skuldebrev

Ett löpande skuldebrev kan skifta borgenär efter dess upprättande. Detta innebär förenklat att den som innehar skuldebrevet är den som har rätt att kräva betalning. Det finns två olika typer av löpande skuldebrev: innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Skillnaden mellan dem är att orderskuldebrevet är ställt till en specifik, namngiven borgenär som har möjlighet att överlåta det till en annan borgenär medan innehavarskuldebrevet inte är ställt till en specifik person och att det är den som innehar det som äger rätt att kräva pengarna.

Skuldebrev vid privatlån

Vanliga privatlån utställs ofta som annuitetslån med en fastställd amorteringsplan för såväl räntor som avdrag. När du har ansökt om ett privatlån översänder långivaren ett skuldebrev, antingen elektroniskt eller via posten. Långivaren förbehåller sig rätten att inte utbetala lånebeloppet till dig förrän du har mottagit och signerat skuldebrevet. I skuldebrevet anges alla lånevillkor såsom återbetalningstid, avgifter, räntor samt en del annan information som kan vara bra att känna till.

Om du ansöker om privatlån från re:member skickas avtalet och skuldebrevet elektroniskt för din signering med BankID. Här kan du ansöka om ett privatlån.

 

re:member privatlån: Räntan är rörlig och bestäms individuellt, årsränta är f.n. 10,05 % till 21,20 % (2024-05-01). Återbetalningstid 1 - 15 år. Baserat på ett lån om 150 000 kr återbetalat under 10 år, nominell ränta 15,6 %, uppläggningsavgift 395 kr betalar du 2 482 kr i månaden vid betalning med e-faktura, effektiv ränta är 16,85 % och totalt belopp att betala är 297 834 kr. För fullständiga villkor klicka här.