Rörlig ränta

Rörlig ränta betyder att räntan på lånet följer svängningarna på marknaden. Räntan kan därför med hög sannolikhet ändra sig under återbetalningstiden, vilket även bidrar till att månadsbeloppet ändrar sig. 

De flesta av oss väljer rörlig ränta på lån, speciellt på bolånet. Ju bättre betalningsförmåga du har, desto lägre ränta brukar du i regel få av din bank eller långivare. 

Vad är rörlig ränta?

Rörlig ränta kan ändras under lånets återbetalningstid. Även om rörlig ränta i de allra flesta fall håller sig stabil under en given tidsram, kan du därför behöva betala av olika summor från en månad till en annan. Detta är motsatsen till bunden ränta, där du binder dg till en ränta som inte går upp eller ned. 

Ett bra exempel på rörlig ränta är styrräntan, som fastställs av Sveriges Riksbank. Förutom att banken tar ett påslag, är denna gärna en riktning för en rörliga räntan su får på ditt bolån. När styrräntan går upp, höjer oftast även banken räntorna, och därför blir bolånet dyrare. När styrräntan går ned, blir lånet däremot billigare. 

Fördelar med rörlig ränta

Fördelarna med rörlig ränta är först och främst att räntan kan gå ned, för att stanna där länge. Det ger dig rymligare ekonomi och då kan du välja om du vill spara, lägga mer pengar på utgifter, betala av lånet snabbare eller återbetala det. Med rörlig ränta får du dessutom större frihet då du kan ändra lånevillkoren under lånets löptid utan att betala någon avgift. Om du ser att räntan börjar bli högre, kan du när som helst binda lånet. 

Rörlig ränta ger dig lite mer flexibilitet. 

Nackdelar med rörlig ränta

Nackdelarna med rörlig ränta är att räntan kan gå upp, och i värsta fall så mycket att det blir svårt att ha råd med att betala tillbaka på lånet. Med rörlig ränta är det med andra ord svårt att förutspå dina  framtida räntekostnader. 

Rörlig ränta är därför förenad med en viss risk.

Kan jag kombinera fast och rörlig ränta?

Ja, det kan du i regel göra på ditt bolån, och det är också vanligt att du själv kan välja procentfördelningen. Då är fördelen att du får den bundna räntans förutsägbarhet, och samtidigt det rörliga lånets flexibilitet. 

Bör jag välja rörlig eller fast ränta?

Historiskt sett har det varit mer lönsamt att välja rörlig ränta, och det är sällan räntorna stiger så snabbt att du inte hinner justera ekonomin. Men om bör alltid utgå från den ekonomiska situation du är i just nu, när du funderar över bunden eller rörlig ränta. 

 

Denna artikel handlar om rörlig ränta i allmänhet. För re:member privatlån erbjuds endast rörlig ränta.