Bunden ränta

Bunden ränta innebär att du betalar samma räntesats varje månad under en viss tidsperiod. Med bunden ränta är du säkrad mot ränteuppgång, men du kan däremot förlora på det om räntan går ned. 

Om du önskar bunden ränta, är det vanligt att välja att binda räntan på mellan 1 till 10 år. Beroende på hur lång tidsperiod du väljer att välja att binda räntan på, får du högst troligt olika villkor eftersom banken eller långivaren tar en risk. Det beror på att ju längre in i tiden du väljer att binda ränta, desto svårare är det att förutse svängningar på marknaden. 

Vad är fast ränta?

Fast ränta är bankens eller långivarens garanti att räntan förblir oförändrad under tidsperioden du bundit räntan på. Eftersom du ingår ett avtal, binder du dig till en ränta. När du väljer en fast ränta menar man att man binder räntan. 

Fast ränta är motsatsen till rörlig ränta som följer svängningarna på marknaden efter tid som räntan går upp eller ned, och därmed medför att månadsavgiften kan ändra sig från månad till månad. 

Fördelar med bunden ränta

Fördelarna med fast eller bunden ränta ligger i ordet - du säkrar att räntan är fast, och betalar därmed samma belopp till banken eller långivaren varje månad oavsett räntesvängningarna på marknaden. 

Fast räntan handlar inte om att “slå” banken i att betala lägsta möjliga räntan eller tjäna pengar - det är något du väljer för att du vill ha förutsägbarhet och ekonomisk trygghet. Binder du räntan i rätt tid, kan du över flera år betala mindre genom fast ränta än rörlig ränta. 

Nackdelar med bunden ränta

Nackdelen med fast/bunden ränta är svårigheten att matcha in rätt tidpunkt för att binda räntan. Historiskt sett har det inte lönat sig att binda räntan. Om du binder räntan för att du tror att den kommer gå upp, och så visar det sig att den går ned, så kan du riskera att behöva betala en väsentligt högre ränta än om du valt rörlig ränta. 

Om du har bättre ekonomi, kan du heller inte betala av lånet snabbare. Du kan bryta ett avtal med bunden ränta, men det kan kosta dig en del då du behöver betala banken eller långivare så kallad ränteskillnadersättning, under förutsättning att det finns en överenskommelse om det i låneavtalet. 

Kan jag kombinera rörlig och bunden ränta?

Ja, det kan du i regel göra. Oftast kan du även välja fördelningen själv. Fördelen är då att du får flexibiliteten på det rörliga lånet, och förutsägbarheten och tryggheten i det bundna lånet. Det gör att du exempelvis kan betala av lånet snabbare på det rörliga lånet. 

Bör jag välja rörlig eller bunden ränta?

Om du värderar att binda räntan bör du ta utgångspunkt i den ekonomiska situationen du befinner dig i jus nu, och inte spekulera i vad framtidens ränta kan komma att bli. 

Denna artikel handlar om bunden och fast ränta i allmänhet. För re:member privatlån erbjuds endast rörlig ränta.