fotbollsresa-tips.jpg

Självriskskydd vid resa

Om det under en resa, som är betalad med ditt re:member kreditkort, inträffar en ersättningsbar skada* i din permanenta bostad eller med din bil, lämnas ersättning för betald självrisk, dock högst 10 000 kr.

Om det inträffar en ersättningsbar skada under resa lämnas även ersättning för betald självrisk enligt hemförsäkringens reseskydd, högst 2 000 kr.

Skyddet gäller även om du på resan hyr ett fordon och betalar med ditt re:member kreditkort. Ersättning lämnas med högst 12 000 kr för betald självrisk till uthyrningsföretaget.

*Med ersättningsbar skada menas att din hem-/bil- eller hyrbilsförsäkring  ersatt en skada som till sin omfattning överstiger gällande självrisk.

Villkor för Självriskskydd vid utlandsresa

Försäkringen Självriskskydd vid resa är inkluderad i den kompletterande reseförsäkringen som ingår på alla re:member kreditkort. Försäkringen gäller när du betalat mer än hälften av resan mer re:member-kortet. 

Läs mer om din kompletterande reseförsäkring  

re:member flex: Ordinarie årsavgift 0 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Årsräntan sätts individuellt och är 9,74 %-28,24 % (2024-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 30 000 kr är den effektiva räntan 21,55 % vid betalning med e-faktura. Det sammanlagda belopp som ska betalas är 33 242 kr. Beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten återbetalas med månatliga avbetalningsbelopp under 12 månader (avbetalningsbelopp i snitt 2 770 kr), årsräntan är 24,74 %, och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura.

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller. För fullständiga villkor tryck här.

Kreditgivare: Entercard Group AB (org nr 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.