avbestallningsskydd.jpg

Ingår avbeställningsskydd i min reseförsäkring?

Köper du resan med ditt re:member kreditkort kan det vara tryggt att veta att avbeställningsskydd ingår i våra kort, till skillnad från reseskyddet i många hemförsäkringar.

Äntligen börjar det bli dags att åka iväg på semester! Men ibland blir dessvärre inte saker riktigt som man tänkt sig. Jobbet kanske kommer i vägen, barnen blir sjuka eller så händer något som skapar oroligheter på ditt resmål. Och vem minns inte alla strandsatta resenärer efter vulkanutbrottet på Island i maj 2010?

Att hamna i en situation där du inte kan åka iväg på din efterlängtade utlandsresa är såklart otroligt tråkigt. Men att i den stunden inte ha något avbeställningsskydd och därmed inte få några pengar tillbaka är ännu värre.

Täcker bättre än hemförsäkring

I en hemförsäkring ingår vanligtvis någon typ av reseskydd. Det innefattar dock sällan avbeställningsskydd, utan det behöver man för det mesta välja till separat och betala extra för. Men betalar du hela resan med till exempel ditt re:member kreditkort garderar det dig mot oförutsedda händelser. Om du eller en medresenär, en närstående person eller t o m den du tänkte besöka, råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall, får du ersättning för eventuella avbeställningskostnader.

I re:member-kortets kompletterande reseförsäkring ingår inte bara avbeställningsskydd utan även ytterligare åtta andra reserelaterade försäkringar. Kortet täcker till exempel om du skulle råka ut för bagageförsening och måste köpa kläder eller om du missar en anslutning och behöver betala för en extra hotellnatt. Även om du blir bestulen på dina ID-handlingar eller råkar ut för en olycka täcks det av kortet. De rätt höga självriskerna som kan förekomma när man hyr bil eller moped täcks också av kortet om du betalat resan med det.

re:member flex: Ordinarie årsavgift 0 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Årsräntan sätts individuellt och är 9,74 %-28,24 % (2024-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 30 000 kr är den effektiva räntan 21,55 % vid betalning med e-faktura. Det sammanlagda belopp som ska betalas är 33 242 kr. Beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten återbetalas med månatliga avbetalningsbelopp under 12 månader (avbetalningsbelopp i snitt 2 770 kr), årsräntan är 24,74 %, och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura.

re:member more: Ordinarie årsavgift 295 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Kreditränta f.n. 20,24 % (2023-11-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 20,73% och det sammanlagda belopp som ska betalas är 22 063 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 839 kr) med årsavgift. re:member more f.d. BA, Ordinarie årsavgift 395 kr. Kreditränta f.n. 17,89% (2023-11-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 19,67% och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 958 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 830 kr) med årsavgift. Beloppen är uträknade utifrån ett exempel där krediten återbetalas med månatliga avbetalningsbelopp under 12 månader och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjats utan avgift för kontantuttag. Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % (re:member more) eller 1,5 % (re:member more f.d. BA) på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 150 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tills vidare och ångerrätt gäller. 

re:member Mastercard: Ordinarie årsavgift 195 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Kreditränta f.n. 20,24 % (2023-11-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 17,39 % utan årsavgift (vid betalning med e-faktura) (19,58 % med årsavgift) och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 963 kr med årsavgift. Beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten återbetalas med månatliga avbetalningsbelopp under 12 månader (avbetalningsbelopp i snitt 1 830 kr med årsavgift) och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjats utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura.

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller. Läs fullständiga villkor här

Kreditgivare: Entercard Group AB (org. nr. 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.