Vad gör jag om jag inte kan betala min skuld på grund av ett plötsligt inkomstbortfall?

Om du har varit med om en oförutsedd händelse som innebär ett plötsligt inkomstbortfall kan du ha möjlighet att få ersättning för din skuld. Betalningsskydd PLUS är en försäkring som du kan teckna och som fungerar som ett skyddsnät för dina betalningar om du plötsligt inte skulle ha möjlighet att fullfölja dem. Läs mer om vad försäkringen innebär och vem den omfattar här!