Betalningssvårigheter

Här hittar du information om vad du ska göra om du har svårt med din betalning eller om du har fått inkassobrev eller betalningspåminnelse. 

Betalningssvårigheter

Här hittar du information om hur du går till väga om du har svårt med din betalning och hur vi kan hjälpa dig. 

Inkasso

Här hittar du svar på frågor kring inkasso, bland annat vad det är och vad du gör om ditt ärende gått dit. 

Betalningspåminnelse

Här hittar du bland annat information om vad du ska göra om du fått en betalningspåminnselse.