Vad du gör om du har betalningssvårigheter

Vi vill underlätta för våra kunder så att de kan hantera sina lån och krediter på bästa möjliga sätt. Om oförutsedda situationer ändå uppstår bör du kontakta oss omgående för att förhindra att situationen förvärras. Det blir oftast dyrare ju längre man väntar med att hitta en lösning på problemet.

Vi hjälper dig

Vi har egna specialister som hjälper våra kunder som av olika skäl har fått sin betalningsförmåga nedsatt och hamnat efter med sina betalningar. Om du hamnar i betalningsvårigheter kan vi anpassa betalningarna utifrån din ekonomiska situation.

Vad gör jag om jag inte kan betala min månadsfaktura?

Om du har betalningssvårigheter bör du snarast kontakta oss så att vi tillsammans kan förhindra att situationen förvärras. Det blir oftast dyrare ju längre du väntar med betala in.

Du kan alltid kontakta oss på telefon: 08-737 12 10 med öppettider mån-tors kl. 9-20, fre kl. 9-17 om du får betalningsproblem eller har frågor gällande en förfallen faktura.

Vad händer om jag missar en inbetalning?

Om du missar eller är sen med en inbetalning skickas en betalningspåminnelse hem till dig i brevlådan, ca 8-10 dagar efter fakturans förfallodatum. Få inte panik om du får en betalningspåminnelse. Som ordet antyder är det bara en påminnelse, vilket betyder att du kan lösa problemet innan ärendet går vidare till inkasso.

Läs mer om betalningspåminnelse här. 

Missar du en inbetalning debiteras du en förseningsavgift (125 kronor) på ditt kreditkort. Om du inte betalar innan nästa månadsfaktura skapas kommer lägsta beloppet att betala vara högre. Det beror på att det beloppet du skulle betalat på tidigare månadsfaktura flyttas över till nästa månadsfaktura. Om du betalar nästa månadsfaktura i tid så är du i fas igen med inbetalningarna och därefter kommer du fortsätta att få fakturor månadsvis som vanligt.

Vad händer om jag missar fler inbetalningar?

Om du är sen med två eller fler inbetalningar läggs en spärr på ditt kreditkort. När du betalar in så tas spärren bort automatiskt inom ett par dagar. Är du sen med två eller fler inbetalningar debiteras du även en påminnelseavgift (60 kronor). Din månadsfaktura blir högre eftersom beloppen du skulle betalat på tidigare månadsfakturor flyttas över.

För att undvika att skulden går över till inkasso måste du betala in så snart som möjligt. Om du har svårt att betala bör du kontakta oss så snart som möjligt så att vi tillsammans kan hitta en lösning. Det blir dyrare ju längre du väntar med att betala in.

Inkasso och Kronofogden

Efter tredje påminnelsen överlämnas skulden till ett extern inkassobolag som skickar information om fortsatt behandling av skulden. Då riskerar du att registreras i UC:s register över missbrukade krediter. En anmärkning i missbruksregistret är inte samma sak som en betalningsanmärkning. En registrering i missbruksregistret varar i två år men kan inte ses av alla utan bara av vissa aktörer - som bankerna själva.  Det kan påverka dina möjligheter att få krediter så länge som du finns registrerad.

Läs mer om inkasso här. 

Om du inte betalar skulden hos inkassobolaget överlämnas skulden till Kronofogden och först då riskerar du att få en betalningsanmärkning hos UC. Vid en betalningsanmärkning försämras din kreditvärdighet och påverkar dina möjligheter att få lån och mindre krediter, såsom mobilabonnemang eller hyreskontrakt.

Läs mer om betalningsanmärkning här. 

En betalningsanmärkning är registrerad hos kreditupplysningsbolagen i tre år och tas bort automatiskt senast tre år efter den dag då anmärkningen uppkom. När det gäller skuldsanering syns anmärkningen i fem år och tas automatiskt bort fem år efter den dag då den beviljades av Kronofogden eller tingsrätten.