Vad innebär individuell ränta?

Individuell ränta innebär att räntan bestäms utifrån dina förutsättningar när du ansöker. Vi baserar räntesatsen på den kreditbedömning som görs vid ansökan.