Varför upphör mitt British Airways Visa?

Samarbetet mellan EnterCard och British Airways upphör i februari 2019 och därför kommer även ditt kort att upphöra. Ditt British Airways Visa kommer upphöra den 4 februari och du kommer få ett nytt re:member more kort i januari som börjar fungera den 5 februari. Du använder ditt BA kort som vanligt fram till dess.