När kommer mitt British Airways Visa sluta att fungera?

Du kommer kunna använda ditt British Airways Visa till och med 4 februari 2019.