Vad betyder rörlig ränta?

Rörlig ränta är ränta som ändrar sig kontinuerligt och kan både gå upp och ner. Räntesatsen följer förändringarna på räntemarknaden, vilket innebär att räntan kommer att kunna förändras under din låneperiod. Du kommer alltid att bli informerad i god om en eventuell ränteändring. Fast ränta innebär att räntesatsen är samma under hela räntebindningsperioden och erbjuds vanligen för bolån.

Fördelen med rörlig ränta är att den rörliga räntan ofta är något lägre än den fasta räntan och att du har möjlighet att närsomhelst betala av hela lånet utan att det tillkommer någon extra avgift. Även historisk sett så kan man se att en rörlig ränta gett en lägre räntekostnad i längden, jämfört med en fast ränta.