Så här läser du ditt kontoutdrag

 

 1. Kontonummer
  Numret på det konto som ditt kort och eventuellt extrakort är
  kopplat till. Kontonumret behöver inte överensstämma med ditt
  kortnummer.
 2. Förfallet belopp
  Summan av det belopp som skulle ha varit inbetalt sedan
  tidigare och som återstår att betala från tidigare månader.
 3. Kod till kortservice
  Den kod du uppger när du ringer via Talsvar till Kortservice. Du
  har själv möjlighet att ändra till en egenvald kod. Har du valt en
  egen kod döljs denna på kontoutdraget.
 4. Lägst att betala
  Det belopp som du lägst kan betala in till oss för föregående period.
  Du kan själv välja om du vill betala in ett högre belopp. Efter
  förfallodatum betalar du ränta på mellanskillnaden mellan ”Betala
  hela beloppet” (punkt 4) och det belopp du valt att betala in.
 5. Betala hela beloppet
  Din totala skuld till oss. “Betala hela beloppet” visar det
  belopp som du utnyttjat av krediten inklusive ränta och
  eventuella avgifter när kontoutdraget skrevs. Betalar du in hela
  detta belopp får du ingen räntekostnad.
 6. Betalning oss tillhanda senast
  Samma sak som ”Förfallodatum” dvs det datum din betalning
  senast ska finnas hos Entercard.
 7. Beviljad kredit/köpgräns
  Den totala summan som du kan utnyttja på ditt kort. Belopp att
  utnyttja minskar när du betalar med kortet och ökar igen när du
  gör en inbetalning.
 8. Kvar att utnyttja
  Det belopp som du har kvar att använda när kontoutdraget
  skrevs ut (se utskriftsdatum högst upp på kontoutdraget).
  Observera att om du betalat med kortet därefter är beloppet
  du har kvar att handla för lägre.
 9. Skuld på föregående kontoutdrag
  Din totala skuld till oss före periodens köp/transaktioner. ”Skuld
  på föregående kontoutdrag” är detsamma som förra månadens
  ”Betala hela beloppet” (punkt 4).
 10. Periodens köp/transaktioner samt avgifter
  De köp och uttag som gjorts och avgifter som tillkommit under
  den tidsperiod som kontoutdraget omfattar.
 11. Periodens inbetalningar
  De inbetalningar som gjorts under den tidsperiod som
  kontoutdraget omfattar.
 12. Kontoutdragets aktuella skuld
  Se punkt 4.
 13. Minus (-) = dig tillgodo
  Ett minustecken efter beloppet betyder att du har betalat in ett
  större belopp än ”Betala hela beloppet” till Entercard. Beloppet
  som visas är den överskjutande summa som du kan utnyttja
  utöver din beviljade kredit/köpgräns.
 14. OCR-nummer
  Det unika nummer som styr inbetalningen till ditt konto/kort.
  Numret måste alltid anges om du betalar din räkning via Internet.
  Alla inbetalningar till ditt konto har samma OCR-nummer.