Hur ser kravcykeln ut?

Du kan vara försenad med två inbetalningar, därefter har du en månad på dig att betala in. Under den obetalda perioden får både du och eventuell medsökande ett brev som förklarar att ärendet förbereds för inkasso om ingen inbetalning inkommer. Efter tredje påminnelsen och utebliven betalning så skickas ärendet till inkasso. Om ditt ärende går till inkasso så får du ett brev från inkassobolaget och då är det dit du vänder dig vid frågor.

Om ärendet ännu inte gått till inkasso så kontaktar du vår Kravavdelning på telefon 08-737 12 10.