Allmänna villkor för näthandel med re:member reward

 • Du får inte re:member reward-rabatt på frakt, administrationskostnader eller andra omkostnader.
 • De villkor som angivits för re:member reward gäller, tillsammans med butikens egna villkor, för alla köp.
 • Rabattkoder som inte har publicerats på remember reward går ej att kombinera med din reward-rabatt. Om du använder en rabattkod från utanför re:member reward tillsammans med reward-rabatten blir rabatten annullerad 

 • För att få re:member reward-rabatt på de köp du gör via re:member reward måste du vara inloggad när du handlar. Om du gör dina köp direkt på butikens nätsida kan vi inte registrera dina köp – och därmed inte ge någon rabatt. Därför är det viktigt att du alltid först loggar in och sedan gör dina köp via re:member reward.
 • Du måste betala dina köp med ditt re-member flex eller ditt re:member Mastercard kreditkort via reward-sidorna för att få reward-rabatt.
 • Dina köp registreras och rabatten dras sedan automatiskt av på din nästa faktura från re:member inom 10 dagar. Om du handlar medan vi håller på att upprätta din nästa faktura dras rabatten på följande månadsfaktura.

Villkor och bestämmelser för re:member reward

Genom att använda re:member reward godkänner du villkoren och bestämmelserna på denna sida samt alla villkor, bestämmelser och riktlinjer som gäller för re:member reward-programmet. Observera att villkoren och bestämmelserna kan uppdateras utan föregående meddelande. Du godkänner vid varje tidpunkt gällande villkor och bestämmelser genom att du använder denna näthandelsportal. reward-rabatt lämnas endast för köp som görs via re:member reward. Vid transaktioner som görs direkt hos någon av återförsäljarna lämnas ingen rabatt. Om du gör köp via butikernas egna appar eller besöker rabattkodssidor eller jämförelsesidor (exempelvis Pricerunner, Prisjakt, Trivago, TripAdvisor, Momondo) eller andra jämförbara webbsidor kan re:member reward dessvärre ej tilldela dig reward-rabatt. Du måste alltid gå direkt via re:member reward. 

För att få re:member reward-rabatt måste du vara inloggad och ha uppgett postnummer, födelsedatum och de fyra sista siffrorna i ditt re:member kreditkortsnummer. Du kan endast använda de återförsäljarlänkar som finns inne på varje enskild butik och du måste genomföra transaktionen vid ett och samma tillfälle.

Medverkande nätbutiker och tredjepartsnätsidor och deras avgifter

re:member reward har länkar till de nätbutiker som deltar i programmet. re:member ansvarar inte för innehållet på dessa butikers nätsidor och inte heller för varor, information eller tjänster som levereras via eller i samband med dem. Följande undantag från detta gäller: Vid kreditköp av varor eller tjänster med ditt re:member-kort kan du göra samma invändningar mot oss i egenskap av utfärdare av kortet som gentemot nätbutiken, med följande begränsningar:

 1. Kravet ska i första hand framställas till nätbutiken. Krav mot oss ska framställas inom rimlig tid och ska vara väl underbyggt och dokumenterat.
 2. Vid köp av varor och tjänster i nätbutiker utomlands gäller normalt lagarna och reglerna i det land där nätbutiken är registrerad. I sådana fall är det ditt ansvar att visa att det finns ett krav på grund av bristande uppfyllelse i enlighet med gällande rättsregler.
 3. Vårt ansvar är begränsat till prisnedsättning, återbetalning eller ersättning i form av pengar och under alla omständigheter maximalt motsvarande det belopp som nätbutiken har mottagit i samband med köpet. Användande av (och köp på) de nätsidor som deltar i programmet regleras av respektive enskild butiks villkor och bestämmelser. Alla avtal/affärer (inklusive affärstransaktioner) som du ingår med tredje part, inklusive deltagande butiker, tredjepartsbutiker eller annonsörer till vilka det finns hänvisningar, uppgifter eller länkar på denna näthandelsportal, ska gälla mellan dig och berörd tredje part. Alla sådana avtal är underkastade deltagande butikers eller tredjepartsbutikers bestämmelser och villkor samt de riktlinjer gällande skydd av personuppgifter som avser sådana transaktioner. Var uppmärksam på eventuella tilläggsvillkor för dina köp. Dessa villkor kan innehålla viktig information om produkten som kan påverka din rätt att kräva ersättning eller återbetalning. Det är ditt ansvar att uppmärksamma dessa villkor och att begära mer information när du gör ett köp.

Eventuella frågor, klagomål eller krav som avser varor som säljs, inklusive garantier, ska ställas till den aktuella återförsäljaren/butiken. re:member ansvarar inte för kostnader som tillkommer på grund av avtal med deltagande butiker eller annan tredje part till vilka det finns hänvisningar, information eller länkar på denna näthandelsportal. Tänk på att angivna priser på deltagande eller tredje parts nätsidor kan vara uttryckta i en annan valuta än svenska kronor och att vissa butiker kan begära betalning i den angivna valutan.

Informationens korrekthet och förbehåll för felaktigheter

Även om man i möjligaste mån eftersträvar att den information som ges på denna näthandelsportal ska vara helt korrekt lämnas ingen garanti för att informationen om varor och tjänster som erbjuds genom re:member reward är helt korrekt med avseende på pris, tillgänglighet och beskrivning.

Spärrande av tillgången till re:member reward

re:member kan med omedelbar verkan spärra din tillgång till re:member reward-programmet om vi har anledning att tro att du agerat på ett sätt som skadar programmet eller någon av distributörerna. Detta kan omfatta, men är inte begränsat till:

 • olagliga eller straffbara aktiviteter
 • intjänande av rabatter på oärligt sätt eller på ett sätt som strider mot bestämmelserna och villkoren
 • medvetet lämnande av felaktig och vilseledande information

Alla erbjudanden som visas på denna näthandelsportal kan utan föregående meddelande ändras. Vi kommer att göra vårt bästa för att alla erbjudanden blir korrekt avbildade och beskrivna men förbehåller oss rätten att inte ge rabatt. Vi ansvarar inte för programvaru- eller maskinvarufel på deltagande eller tredje parts nätsidor. re:member förbehåller sig rätten att återkalla rabatt som krediterats ditt konto när det finns skäl till detta, till exempel vid retur av varor eller avslutande av tjänster samt vid bedrägeriförsök.

Tillbaka till re:member reward