Jag har re:member relation och har haft mitt lån i 12 månader utan att missa en betalning, varför har ni inte sänkt räntan?

Dina 12 månader börjar gälla först när du blir medlem i re:member relation. Det innebär att om du exempelvis går med i programmet april 2021 så sänker vi din ränta först i april 2022 under förutsättning att du har skött alla dina betalningar och varit medlem i programmet under hela perioden.