hyreskontrakt.jpg
Vad vill du förverkliga?

Upptäck fördelarna med ett privatlån från re:member.

Läs mer

Hyreskontrakt: Tänk på detta innan du skriver under

Ska du hyra bostad och har frågor om hyreskontraktet? Här får du några tips på vad du bör tänka på innan du skriver under ett hyresavtal.

Du har äntligen hittat ett ställe som du är sugen på att hyra och du vill förstås flytta in så fort som möjligt. Men först är det viktigt att se till att du har ett klart och tydligt hyreskontrakt, så att du undviker eventuella problem i framtiden.

Varför är det så viktigt med hyreskontrakt?

Ett hyreskontrakt är ett juridiskt bindande avtal som gagnar både uthyrare och dig som hyresgäst. Detta avtal skrivs om en av parterna kräver det och ska signeras av bägge för att det ska gälla.

Kontraktet reglerar rättigheter och skyldigheter när det gäller varaktighet, uthyrningsobjekt, hyra, deposition, vårdnadsplikt och mycket mer. Avtalet ska upprättas enligt hyreslagen, som ser till att du som hyresgäst inte får ofördelaktiga villkor.

Det spelar ingen roll om du ska flytta in i en lägenhet eller ett hus, för i praktiken innehåller ett hyreskontrakt samma huvudpunkter. Några av punkterna är obligatoriska, vilket betyder att det inte går att avtala något som strider mot dem. Här är några av de viktigaste punkterna som ska finnas med i avtalet:

  • Hur lång ska hyresperioden vara?

  • Vad är hyran? Den ska bestämmas till ett fast belopp

  • Vad är depositionen och var ska pengarna sättas in? Det är vanligt att som hyresgäst betala en deposition, Hyresgästföreningen rekommenderar att den högst bör omfatta 3 månadshyror. Se till att den betalas till ett konto som ni båda disponerar.

  • Hur fungerar ändring av hyran? Hyresbeloppet kan bara ändras efter att både parter i hyresavtalet godkänner det. Enligt lagen ska du som hyresgäst meddelas skriftligen om uthyraren till exempel vill höja hyran.

I övrigt bör även detta finnas med i ett hyreskontrakt:

  • Exakt vad hyran täcker

  • Vad du har för skyldigheter under tiden du hyr

  • Om du kan ha husdjur i lägenheten

  • Hur lång uppsägningstiden är

Tidsbestämt hyreskontrakt eller inte?

Den viktigaste punkten är den som avgör längden på avtalet – det kan antingen vara på bestämd eller obestämd tid. Med ett hyresavtal på obestämd tid kan du när som helst säga upp det. Tänk på att du fortfarande måste förhålla dig till uppsägningstiden som vanligtvis är på 3 månader. Uthyraren kan inte säga upp avtalet med dig utan så kallade besittningsbrytande grunder, vilket till exempel kan vara uteblivna hyror.

Ett hyreskontrakt på bestämd tid innebär att du och uthyraren kommer överens om en speciell tidpunkt då kontraktet går ut och att ni binder er till detta. Om det tidsbestämda avtalet varar i mindre än nio månader behöver man inte säga upp det när tiden har gått ut men om det däremot vara i mer än nio månader krävs en uppsägning för att det ska sluta gälla. Om detta inte görs anses det vara förlängt på obestämd tid.

Även om ett avtal är tidsbestämt, kan du säga upp även det innan tiden har gått ut, men precis som med avtal på obestämd tid måste du ta hänsyn till den lagstadgade uppsägningstiden på 3 månader.

Använd rätt mall till hyreskontraktet

För att du inte ska vara osäker på avtalets giltighet är det en bra idé att använda en standardmall för kontraktet. Det rekommenderas att bägge parterna tillsammans fyller i kontraktet elektroniskt. Efter att det fyllts i skriver ni ut flera kopior och signerar dem. Alternativt kan ni skriva ut avtalet och fylla i det direkt på papper.

Kom ihåg att läsa igenom avtalet innan du signerar, så att du kan se till att inget saknas.

Du har vissa plikter som hyresgäst

Vill du sätta din unika prägel på ditt hem? Då är det inte bara att ta fram penseln och börja måla, utan att först fråga uthyraren. Du kan nämligen inte göra vad du vill när det inte är du som äger bostaden.

En annan sak att tänka på är att du som hyresgäst har vissa plikter du måste följa. Detta innebär att du ska visa aktsamhet och se till att allt är helt och rent i bostaden. Dessutom är du skyldig att ersätta uthyraren för eventuella skador som uppstår i lägenheten under tiden du bor där.

Det är alltså ditt ansvar som hyresgäst att se till att allt fungerar som det ska när du bor i bostaden. Som regel är det uthyraren som ansvarar för brand- och vattenskador, såvida skadorna inte orsakats av att du som hyresgäst försummat ditt ansvar och de plikter du har.