Vad vill du förverkliga?

Upptäck fördelarna med ett privatlån från re:member.

Läs mer

Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett skriftligt bevis på att man har lånat pengar samt ett löfte om att pengarna ska återbetalas. 

Ett skuldebrev ses som ett bindande avtal och kan därför ses som en trygghet både för långivaren och låntagaren. Det är ett bevis på att lånet existerar och vilka villkor som gäller. 

Vad innehåller ett skuldebrev?

Skuldebrevet regleras av Lagen om skuldebrev (1936:81) och betecknas som “En skriftlig handling som innehåller en utfästelse att betala ett visst belopp i pengar”. Skuldebrevet ska innehålla alla viktiga detaljer om lånet, som lånebelopp, när och hur lånet ska återbetalas till långivaren och vilken ränta som gäller. Skuldebrev kallas ofta låneavtal, som används mer i dagligt tal. 

Detta brukar finnas med i ett skuldebrev

  • Lånebelopp
  • Parterna - vilka långivaren och låntagaren är
  • Återbetalningstid
  • Ränta på lånet
  • Betalningsvillkor, exempelvis om det finns krav på amortering eller ej och vilken typ av lån det är (t.ex. annuitetslån eller rak amortering)
  • Villkor för sen betalning, exempelvis dröjsmålsavgift
  • Övriga eventuella villkor och avgifter

Två typer av skuldebrev

Skuldebrev kan se olika ut beroende på vilken typ av lån det gäller, och vilken långivare som lånar ut pengar. Det finns två huvudtyper av skuldebrev; enkla skuldebrev och löpande skuldebrev. 

Enkla skuldebrev

Om både långivaren och låntagaren är privatpersoner, är det vanligt att använda enkla skuldebrev. Där framgår det tydligt vem som är låntagare och vem som är långivare, och är ofta ställda till en person, ej avsedda för att överlåtas. 

Löpande skuldebrev

Löpande skuldebrev är den vanligaste typen av skuldebrev, och är till skillnad från enkla skuldebrev fria att överlåtas eller säljas till annan part. Hos re:member är det alltid löpande skuldebrev som används. Det finns två olika sorters löpande skuldebrev: innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. 

  • Innehavarskuldebrev är ett skuldebrev ställt till innehavaren. Den som besitter innehavarskuldebrevet och visar upp detta har rätt att kräva betalning av låntagaren. 
  • Orderskuldebrev är utställda till en specifik borgenär eller ​till order, och kan överlåtas till vem som helst. För att en eventuell överlåtelse av orderskuldebrevet ska vara giltig, behöver den nya borgenären anges i skuldebrevet.