Vad vill du förverkliga?

Upptäck fördelarna med ett privatlån från re:member.

Läs mer

Ränteavdrag

Ränteavdrag innebär att du får rabatt på av staten på den ränta du betalar på dina lån, till exempel bolån eller privatlån. Hos Skatteverket heter detta skattereduktion för underskott av kapital, men i de flesta fall kallas det ränteavdrag eller skatteavdrag. 

Hur fungerar ränteavdrag? 

Ränteavdrag fungerar som så att du som till exempel har ett bolån får göra avdrag på skatten på 30 % av räntekostnaderna, upp till 100 000 kronor. Om dina räntekostnader på ett år är högre än det, får du göra avdrag på 21 % av det som överstiger 100 000 kronor. Ränteavdraget betalas ut en gång per år, om du inte väljer att jämka din skatt och istället få betalningarna månadsvis. 

Hur räknar man ut ränteavdrag? 

I din inkomstdeklaration kan du se om du är berättigad till ränteavdrag och hur mycket pengar som kommer att betalas ut. Vanligtvis brukar dessa siffror vara förtryckta, så att du själv inte behöver räkna ut vilket belopp som gäller. Om du saknar dessa siffror, eller om du i förväg vill veta hur mycket ditt ränteavdrag kommer bli, kan du räkna ut detta. Då behöver du kolla upp hur mycket ränta du har betalat under året, se över dina kapitalinkomster och sedan dra bort räntekostnaderna från kapitalinkomsterna. Om det summeras i ett underskott, är du berättigad till ränteavdrag. 

Till exempel: Dina kapitalinkomster är 5 000 kronor och din ränta under året uppgår till 50 000 kronor. Det blir ett räntenetto på 45 000 kronor, 30 % ränteavdrag på det blir 13 500 kronor, vilket är det belopp du kan dra av från din beräknade skatt.

Hur gör jag ränteavdrag? 

För att vara berättigad till ränteavdrag behöver du uppfylla dessa krav: 

  • Du måste ha betalat skatt och ränta på ett lån under det år du vill ha ränteavdrag
  • Dina räntekostnader måste vara minst 1000 kronor och högre än dina kapitalinkomster, till exempel från aktieutdelningar
  • Det är du som är betalningsansvarig för lånet du betalar ränta på 

Om du uppfyller dessa krav, behöver du bara signera och godkänna din deklaration där alla kostnader finns med, så kommer ränteavdraget att dras av från din beräknade skatt.

Vill du veta mer om lån och ränta? Jämför lån med re:members generella lånekalkyl här!