Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är det du kan bli skyldig ett företag om du inte betalar en räkning eller faktura i tid. Syftet är att företaget snabbare ska få in pengarna du är skyldig och att räntan ska täcka upp för eventuella kostnader eller inkomstbortfall för den uteblivna betalningen. 

Vilken räntesats gäller? 

Dröjsmålsräntan regleras enligt den lagstadgade referensräntan, som fastställs en gång i halvåret av Riksbanken. Dröjsmålsräntan räknas sedan ut genom att lägga ihop referensräntan med 8 %. Företag och kreditgivare kan själva avtala dröjsmålsräntan på sina fakturor, så länge den inte räknas som orimligt hög. 

Dröjsmålsränta efter förfallodag 

Dröjsmålsränta räknas alltid på själva fakturabeloppet och börjar räknas från förfallodagen och framåt, tills att du gör inbetalningen som saknas. Du betalar dock aldrig dröjsmålsränta på eventuell faktureringsavgift, påminnelseavgift eller andra kostnader utöver fakturabeloppet. 

Vill du räkna på vad ett lån kan kosta dig med olika räntor och avgifter? Prova re:members generella lånekalkyl för att jämföra olika lån!