Belåningsgrad

Begreppet belåningsgrad beskriver hur stor del av, exempelvis ett bolån, du själv äger, samt hur stor del banken äger i form av pant eller säkerhet för lånet. 

Om du exempelvis köper ett hus för 1 miljon kronor och har ett eget kapital på 400 000 kronor, behöver du låna 600 000 kronor. Det innebär att du har en belåningsgrad på 60 %.

Så beräknas belåningsgraden

Belåningsgraden beräknas alltid i procent. Formeln på hur man beräknas belåningsgraden ser ut så här:

Belåningsgrad = lånebelopp / bostadens (eller det du lånat till) marknadsvärde

Belåningsgraden för bolån

Den 1 oktober 2010 införde Finansinspektionen (FI) ett bolånetak. Bolånetaket innebär att nya lån med bostad som säkerhet inte får överstiga 85 procent av bostadens värde. De sista 15 % utgör din kontantinstats. Bolånetaket gäller alla bolån som tecknats från och med 1 oktober 2010. 

Observera att re:member ej erbjuder bolån, utan endast privatlån.