Vad är ett konsumtionslån?

Vad är ett annuitetslån?